Jak zostać mikrobiologiem?

Jeśli chcesz zostać mikrobiologiem, możesz rozpocząć przygotowania w szkole średniej, studiując chemię, biologię i fizykę. Większość studentów zapisuje się następnie do czteroletniego college’u lub uniwersytetu, aby uzyskać tytuł licencjata z mikrobiologii. Po zdobyciu pierwszego stopnia należy kontynuować zdobywanie tytułu magistra lub doktora, ponieważ jest to zwykle wymagane, a następnie ubiegać się o certyfikat zawodowy. Po zdobyciu tytułu mikrobiologa można znaleźć zatrudnienie w branży medycznej, biotechnologicznej lub ochrony środowiska.

Przygotowanie do tej kariery najlepiej rozpocząć jeszcze w liceum, uczęszczając na jak najwięcej przedmiotów ścisłych i przynajmniej trzy lata matematyki. Twoje wykształcenie w szkole średniej musi zapewniać podstawową wiedzę na temat mikroskopijnych organizmów, takich jak glony, grzyby i bakterie, a także powinieneś umieć wykonywać obliczenia matematyczne. Uważne skupienie się na zajęciach z kompozycji pomoże ci również przedstawić dobrze napisany raport z twoich odkryć naukowych.

Aby zostać mikrobiologiem, trzeba również zdobyć tytuł licencjata na czteroletniej uczelni. Na większości kierunków z mikrobiologii prowadzone są przedmioty ogólne i matematyczne w ciągu pierwszych dwóch lat, podczas gdy na kierunkach dotyczących mikrobiologii w ciągu ostatnich dwóch lat. Typowe zajęcia obejmują takie przedmioty, jak genetyka drobnoustrojów i fizjologia komórkowa, a także mikrobiologia patogenna i chemia organiczna. Stopień licencjata w tej dziedzinie zapewni ci dobre zrozumienie mikroorganizmów i ich różnych funkcji.

Po zdobyciu tytułu licencjata, aby zostać mikrobiologiem, należy również uzyskać stopień magistra lub doktora, co pozwoli na specjalizację w określonej dziedzinie wiedzy. Podczas studiów magisterskich dowiesz się, jak projektować i przeprowadzać eksperymenty laboratoryjne oraz dzielić się swoimi odkryciami z innymi badaczami. Większość szkół wymaga również zbadania oryginalnego tematu podczas studiów podyplomowych. Stopień magistra lub doktora zazwyczaj prowadzi do zatrudnienia jako biochemik, bakteriolog lub immunolog.

Po ukończeniu formalnej edukacji powinieneś postarać się o jakiś rodzaj certyfikatu zawodowego, aby zapewnić potencjalnym pracodawcom, że Twoje umiejętności są aktualne. W Stanach Zjednoczonych American College of Microbiology oferuje wykwalifikowanym kandydatom kwalifikacje do wykonywania profesjonalnych mikrobiologów. Kandydaci do certyfikacji muszą posiadać tytuł licencjata w dziedzinie mikrobiologii oraz doświadczenie laboratoryjne w czterech kluczowych obszarach. Egzamin certyfikacyjny obejmuje kilka kluczowych obszarów, w tym mikrobiologię molekularną, mikologię i mykobakteriologię, a także wirusologię, parazytologię i bakteriologię.

Po zostaniu mikrobiologiem zwykle można znaleźć zatrudnienie w dziedzinie medycyny, biotechnologii lub ochrony środowiska, choć możesz również znaleźć pracę w branży bezpieczeństwa żywności. Mikrobiolodzy są zazwyczaj zatrudniani zarówno przez agencje prywatne, jak i rządowe. Po zdobyciu wystarczającego doświadczenia zawodowego, jeśli jest to coś, co sprawia Ci przyjemność, możliwe jest uzyskanie stanowiska dydaktycznego lub badawczego w college’u.