Jak zostać oficerem wojny elektronicznej?

Większość oficerów zajmujących się bronią elektroniczną pracuje w organizacjach wojskowych lub bezpieczeństwa i wymaga wysokiego stopnia umiejętności technicznych. W niektórych przypadkach agencje mogą rekrutować mężczyzn i kobiety, którzy nabyli te umiejętności w życiu cywilnym, chociaż w innych przypadkach możliwe jest zapewnienie szkolenia dla prawdopodobnych kandydatów w ramach określonej służby. Ten rodzaj pracy zazwyczaj wymaga poświadczenia bezpieczeństwa, a każdy, kto chce zostać oficerem wojny elektronicznej, powinien upewnić się, że będzie w stanie przejść standardową kontrolę przeszłości.

Obowiązki oficera wojny elektronicznej są szerokie i często wymagają specjalistycznych umiejętności. Oficerowie ci zajmują się wywiadem sygnałowym, który czerpie informacje taktyczne i strategiczne z transmisji wroga i próbuje odmówić podobnych informacji wrogim siłom. Często wymagane będzie zrozumienie systemów RADAR, środków zaradczych, technologii komunikacyjnych i wielu innych powiązanych technologii. Oficerowie ci są coraz częściej wciągani również w świat bezpieczeństwa komputerowego, ponieważ wykorzystanie technologii komputerowej i systemów dronów zmieniło oblicze współczesnego pola walki.

Wyspecjalizowane umiejętności potrzebne do zostania oficerem wojny elektronicznej można zdobyć na wiele różnych sposobów. W niektórych przypadkach oficerowie ci są rekrutowani do wojska z karier cywilnych, które zapewniały umiejętności techniczne, takie jak praca w przemyśle lotniczym, elektrotechnice lub informatyce. Programy szkolenia oficerów rezerwy zapewniają kształcenie w college’u prawdopodobnym kandydatom, a sukces w odpowiednich programach uniwersyteckich zazwyczaj prowadzi do kariery oficera wojny elektronicznej. Niektóre organizacje wojskowe prowadzą specjalistyczne programy szkoleniowe, które szkolą żołnierzy na oficerów wojny elektronicznej, podczas gdy inne wymagają, aby każdy, kto chce pracować jako oficer wojny elektronicznej, posiadał już odpowiedni stopień naukowy.

Członkostwo w umundurowanych siłach zbrojnych narodu jest generalnie wymagane, aby zostać oficerem wojny elektronicznej, a większość tych stanowisk jest związana z organizacjami wojskowymi. Istnieją jednak pewne stanowiska pozamilitarne w terenie. Wykorzystywanie cywilnych wykonawców do świadczenia wyspecjalizowanych usług dla sił zbrojnych w ostatnich latach stało się bardziej powszechne, a niektórzy wykonawcy wykonują pracę oficerów wojny elektronicznej. Niektóre podobne prace mogą być również wykonywane przez funkcjonariuszy policji lub prywatnych firm ochroniarskich.

W prawie wszystkich przypadkach kandydat, który ma nadzieję zostać oficerem wojny elektronicznej, powinien starać się upewnić, że będzie w stanie przejść kontrolę przeszłości. W większości przypadków ta pozycja będzie wymagała poświadczenia bezpieczeństwa. Konkretne zasady stosowane do określenia kwalifikowalności do poświadczenia bezpieczeństwa różnią się w zależności od kraju, ale większość krajów stara się zapewnić, że kandydaci nie mają poważnych luk w zabezpieczeniach, takich jak duże niespłacone długi, które pozwoliłyby na łatwą manipulację.