Jak zostać prawnikiem zajmującym się błędami w sztuce lekarskiej?

Adwokat ds. błędów w sztuce lekarskiej to prawnik reprezentujący pacjentów lub ich rodziny, którzy uważają, że zostali poszkodowani w wyniku działania lub zaniechania lekarza lub innego świadczeniodawcy opieki medycznej. Pierwszym krokiem do zostania prawnikiem zajmującym się błędami w sztuce lekarskiej jest zostanie prawnikiem. Po zostaniu prawnikiem będziesz musiał pracować dla firmy zajmującej się obrażeniami ciała, która specjalizuje się w prawie dotyczącym błędów w sztuce lekarskiej. Aby zostać prawnikiem zajmującym się błędami w sztuce lekarskiej, musisz być w stanie przyciągać klientów i przedstawiać sprawy na sali sądowej.

Aby zostać prawnikiem zajmującym się błędami w sztuce lekarskiej, musisz najpierw uzyskać wymagane wykształcenie, które jest wymagane dla każdego prawnika. W USA pierwszym krokiem jest uzyskanie tytułu licencjata. Chociaż możesz studiować przed-prawo, nie jest to wymagane, aby dostać się do szkoły prawniczej, a wiele osób uczy się angielskiego, psychologii lub innej niezwiązanej dziedziny przed złożeniem wniosku do szkoły prawniczej.

Przed złożeniem podania do szkoły prawniczej musisz również zdać test wstępny do szkoły prawniczej (LSAT). LSAT sprawdza Twoją zdolność rozwiązywania problemów logicznych i rozumienia czytanego tekstu. Twoja średnia ocen (GPA) i wynik LSAT są ważnymi czynnikami decydującymi o tym, do której szkoły prawniczej uczęszczasz. Uczestnictwo w szkole prawniczej jest obowiązkowe, jeśli chcesz zostać prawnikiem zajmującym się błędami w sztuce lekarskiej. Najlepiej jest uczęszczać do szkoły prawniczej zatwierdzonej przez American Bar Association, w przeciwnym razie będziesz musiał zdać dodatkowe testy przed przystąpieniem do egzaminu adwokackiego.

Szkoła prawnicza jest zwykle trzyletnim programem w USA. Większość szkół nie oferuje specjalizacji z błędów w sztuce lekarskiej. Ponieważ błąd w sztuce lekarskiej jest formą postępowania sądowego dotyczącego czynów niedozwolonych, możesz chcieć wziąć udział w kursach dotyczących czynów niedozwolonych, a także w kursach etyki lekarskiej, jeśli wiesz, że chcesz zostać prawnikiem zajmującym się błędami w sztuce lekarskiej. Możesz również chcieć uczestniczyć w programach moot court lub innych programach, które przygotowują Cię do przedstawienia sprawy o błąd w sztuce lekarskiej przed salą sądową.

Po ukończeniu studiów następnym krokiem jest znalezienie kancelarii prawnej, która reprezentuje klientów lub lekarzy zajmujących się przypadkami błędów w sztuce lekarskiej. Jeśli chcesz reprezentować poszkodowanych powodów, zazwyczaj oznacza to pójście do pracy w kancelarii prawnej zajmującej się odszkodowaniem, ponieważ błąd w sztuce lekarskiej jest uważany za formę sporu dotyczącego obrażeń ciała.

Po rozpoczęciu pracy w firmie możesz zacząć reprezentować klientów w sprawach o błędy w sztuce lekarskiej. Możesz nie być w stanie od razu znaleźć swoich klientów, więc Twoje pierwsze kroki w kancelarii prawdopodobnie będą wiązać się z pracą dla uznanych partnerów i prawników w kancelarii, aby zdobyć doświadczenie i zbudować swoją reputację. Jeśli chcesz zostać prawnikiem zajmującym się błędami w sztuce lekarskiej, będziesz musiał stać się ekspertem w tej dziedzinie i silną obecnością na sali sądowej, aby przyciągnąć klientów.