Jak zostać technikiem informacji zdrowotnych?

Informatyk medyczny to osoba odpowiedzialna za zarządzanie, organizowanie analizy dokumentacji medycznej pacjenta. W ramach swoich obowiązków muszą przygotowywać raporty statystyczne, opracowania i uczestniczyć w projektach zarządzania danymi. Aby zostać technikiem informatyki zdrowotnej, należy ukończyć specjalistyczne kształcenie policealne i uzyskać stopień naukowy. Kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie w innej dziedzinie lub którzy ukończyli szkolenie w innym kraju, muszą ukończyć kursy pomostowe, aby zostać technikiem informacji medycznej.

Uczniowie szkół średnich zainteresowani zostaniem technikiem opieki zdrowotnej powinni odbyć połączenie kursów ścisłych i komputerowych. Kursy naukowe, takie jak biologia i chemia, to świetny sposób na rozwinięcie zrozumienia konwencji nazewnictwa stosowanych w nauce. Wzmocnią również znaczenie dokładności informacji i jasnej komunikacji.

Kursy komputerowe powinny obejmować kursy zaawansowane z zakresu zarządzania danymi, relacyjnych baz danych i przetwarzania tekstu. Kursy te poprawiają zrozumienie oprogramowania komputerowego i podstawowych funkcji użytkownika. Zainwestuj czas w zaawansowane kursy analizy, ponieważ będziesz polegać na tych umiejętnościach w swojej roli jako technik informacji medycznej.

Następnym krokiem jest uczęszczanie do college’u społecznego lub zawodowego i ukończenie dwuletniego programu, aby uzyskać stopień naukowy w dziedzinie informatyki medycznej. Istnieje wiele uczelni oferujących ten program z ciągłym przyjmowaniem i zaawansowanymi punktami uczenia się w celu zdobycia praktycznego doświadczenia. Ten program akademicki obejmuje statystykę, przetwarzanie danych, zarządzanie, biznes i komunikację.

Po pomyślnym ukończeniu tego programu masz kwalifikacje do ubiegania się o stanowisko technika informacji medycznej. W Stanach Zjednoczonych rośnie zapotrzebowanie na techników w związku ze starzeniem się populacji i rosnącą potrzebą analizy danych i zarządzania nimi. Rosnące wykorzystanie komputerów do zarządzania dużymi programami i instytucjami stworzyło nowe możliwości pracy.

Technicy mogą rozwijać swoją karierę poprzez uzyskanie zarejestrowanego statusu technika informacji medycznej. Potencjalni kandydaci są zobowiązani do pomyślnego ukończenia studiów doktoranckich w zakresie informatyki medycznej, kilkuletniego doświadczenia zawodowego i zaliczenia kilku specjalistycznych kursów. Programem tym zarządza lokalne stowarzyszenie techników informacji medycznej zarejestrowane w Twojej okolicy.

Kandydaci z referencjami RHIT są dobrze przygotowani do awansu na stanowiska kierownicze i wyższe stanowiska administracyjne, gdy tylko staną się dostępni. Technicy zajmujący się informacją zdrowotną i zarejestrowany technik informacji zdrowotnej mogą znaleźć możliwości w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, firmach farmaceutycznych, firmach prawniczych i ubezpieczeniowych oraz u sprzedawców produktów zdrowotnych. Aktualizuj swoje umiejętności i kwalifikacje akademickie, aby zapewnić długą i satysfakcjonującą karierę.