Jak zresetować kartę sieciową?

Istnieje kilka różnych sposobów resetowania karty sieciowej, ale dwa najczęstsze sposoby obejmują usunięcie karty z komputera. Można to zrobić, fizycznie wyjmując kartę i ponownie uruchamiając komputer, a następnie ponownie instalując kartę. Usuwanie oprogramowania można również wykonać, odinstalowując sterowniki i oprogramowanie, aby zresetować kartę sieciową, a następnie ponownie ją instalując. Jeśli masz problemy z połączeniem internetowym, możesz również rozważyć zresetowanie modemu i routera, ponieważ te urządzenia mogą często powodować takie problemy.

Karta sieciowa to zazwyczaj element sprzętowy zainstalowany na komputerze, który umożliwia połączenie komputera z siecią. Mogą to być urządzenia bezprzewodowe zaprojektowane tak, aby komputer mógł łączyć się z siecią bezprzewodową lub urządzenia przewodowe, które umożliwiają połączenie z siecią przewodową, zwykle za pomocą kabla Ethernet. Zresetowanie karty sieciowej zazwyczaj wymaga pewnego rodzaju „usunięcie” karty z komputera, a następnie ponowne zainstalowanie urządzenia.

Najbardziej bezpośrednim sposobem zresetowania karty sieciowej jest wyłączenie komputera, a następnie fizyczne usunięcie urządzenia z płyty głównej. Można to zrobić nie tylko w celu zresetowania urządzenia, ale także w celu sprawdzenia, czy problemy mogą wynikać z problemu z portem, w którym karta łączy się z płytą główną. Po zresetowaniu karty sieciowej w ten sposób możesz spróbować ponownie podłączyć kartę do innego portu na płycie głównej i ponownie uruchomić komputer, aby sprawdzić, czy karta działa prawidłowo. Może to rozwiązać niektóre problemy i warto je przetestować przed zresetowaniem oprogramowania.

Zresetowanie karty sieciowej bez fizycznego wyjmowania karty można wykonać, po prostu odinstalowując wszelkie sterowniki i inne oprogramowanie wymagane do działania karty. Następnie można ponownie uruchomić komputer i ponownie zainstalować sterowniki i oprogramowanie. Może to być dobry sposób na naprawienie problemów spowodowanych uszkodzeniem sterowników lub innych programów. Jednak w zależności od karty może być konieczne połączenie tych dwóch metod i odinstalowanie oprogramowania, fizyczne wyjęcie karty, a następnie ponowne zainstalowanie oprogramowania i karty zgodnie z instrukcjami instalacji adaptera.

Po zresetowaniu karty sieciowej możesz rozwiązać wiele problemów z siecią, ale często łatwiej jest najpierw zresetować modem lub router. Odbywa się to dość łatwo, po prostu odłączając te urządzenia od źródła zasilania i odczekując minutę przed ponownym ich podłączeniem. Należy jednocześnie odłączyć modem i router, a następnie podłączać je pojedynczo, korzystając z tego samego kierunek, w jakim sygnał będzie podróżował przez twoją sieć. Innymi słowy, najpierw podłącz modem z powrotem, a po ustanowieniu sygnału podłącz router; może być również konieczne ponowne uruchomienie komputera.