Jaka jest interakcja między tramadolem a paracetamolem?

Tramadol i paracetamol lub paracetamol mają ze sobą ograniczone interakcje i oba są połączone razem w lek przeciwbólowy na receptę. Niewielka interakcja występuje, gdy kombinacja leków jest stosowana przez kilka dni, ponieważ oba są metabolizowane w wątrobie. Większe obawy pojawiają się, gdy środek przeciwbólowy jest stosowany w nadmiarze, z dodatkowym paracetamolem w innych postaciach lub przez pacjentów z przewlekłymi problemami z piciem alkoholu lub zaburzeniami czynności wątroby. Ponadto niektóre inne leki, takie jak karbamazepina, nie powinny być stosowane z tramadolem i paracetamolem.

Pojedyncza pigułka z tymi dwoma lekami zwykle nie powoduje znaczącej interakcji. Przyjmowanie wielu form może wywołać niewielką reakcję, a paracetamol z czasem nieznacznie zmniejsza skuteczność tramadolu. Ponieważ lek zawierający tę kombinację prawdopodobnie będzie przepisany przez krótki czas, zwykle nie stanowi to problemu. Z drugiej strony, stosowanie tych dwóch leków przez dłuższy czas może skutkować mniejszą ulgą w bólu, co może być pogorszone przez rosnącą tolerancję na tramadol.

Zmniejszona ulga w bólu w wyniku tej interakcji i tolerancja na tramadol mogą stworzyć niebezpieczny scenariusz. Pacjenci mogą stosować leki skojarzone w większych niż przepisane ilościach. Alternatywnie, osoba może przyjąć dodatkowe dawki paracetamolu, aby złagodzić utrzymujący się ból.

Przekroczenie zalecanej ilości paracetamolu jest wyjątkowo ryzykowne i może spowodować poważne uszkodzenie wątroby. Aby tego uniknąć, pacjenci nigdy nie powinni przyjmować więcej leków niż jest to zalecane lub próbować łagodzić ból przebijający dodatkowym paracetamolem. Zamiast tego pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza, jeśli lek złożony nie zapewnia odpowiedniej ulgi.

Tramadol i paracetamol powinny być szczególnie unikane przez osoby z uszkodzeniem wątroby. Pijący przewlekle lub alkoholicy należą do osób, u których uważa się, że mają upośledzoną czynność wątroby. Ogólnie rzecz biorąc, każdy rodzaj uszkodzenia lub choroby wątroby jest przeciwwskazaniem do stosowania tych dwóch leków.

Dzieje się tak, ponieważ uszkodzenie wątroby zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia toksycznej odpowiedzi na paracetamol. Pacjenci przyjmujący ten złożony lek są narażeni na większe ryzyko, ponieważ wątroba również ciężko pracuje nad przetwarzaniem tramadolu. Ponadto nigdy nie należy łączyć alkoholu i tramadolu, ponieważ mogą one nasilać wzajemne oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy.

Inne leki, takie jak karbamazepina, mają wiele interakcji z tramadolem i paracetamolem. Ten lek przeciwpadaczkowy, który jest również stosowany w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej, prawie całkowicie usuwa uśmierzające ból korzyści tramadolu. Jednocześnie paracetamol sprawia, że ​​karbamazepina jest nieskuteczna, obniżając jej poziom w surowicy. Nie ma sensu polecać złożonego środka przeciwbólowego, gdy osoby przyjmują ten lek przeciwpadaczkowy, ponieważ tramadol i paracetamol nie będą skuteczne w leczeniu bólu i mogą usunąć wymagane pokrycie zapewniane przez karbamazepinę.