Jaka jest różnica między intubacją a wentylacją?

Intubacja i wentylacja to zabiegi medyczne, które wymagają użycia rurek jako części niezbędnego sprzętu. Intubacja jest jednak wykorzystywana do wielu różnych celów, podczas gdy wentylacja ma na celu pomóc pacjentowi oddychać. Kolejną różnicą między intubacją a wentylacją jest to, że intubacja może być pojedynczym etapem procesu wentylacji.

Różne stany wymagają od lekarzy wykonania procedury intubacji. Wiąże się to z umieszczeniem rurki w ciele przez naturalną pustą przestrzeń, taką jak drogi oddechowe. Inne częste obszary intubacji to wydrążony tunel od nosa do przewodu pokarmowego lub usta do przewodu żołądkowo-jelitowego. Celem tuby może być wprowadzenie substancji leczniczych do określonego obszaru, pobranie próbek z obszarów podejrzanych o chorobę lub usunięcie substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Na przykład w przypadku osób z chorobami płuc, które utrudniają oddychanie, procedura intubacji może pomóc lekarzom w usunięciu nadmiaru śluzu i innych substancji, które blokują dostęp do płuc wystarczającej ilości tlenu. Często do skrzyżowania intubacji i wentylacji dochodzi, gdy lekarz umieszcza rurkę w płucach jednym końcem na zewnątrz ciała, aby wykorzystać ją jako kanał dla powietrza do organizmu. Można to zrobić przez nacięcie w samych drogach oddechowych lub przez naturalne otwory, takie jak usta.

W powszechnym użyciu wentylacja odnosi się do każdego systemu, który umożliwia zastąpienie substancji gazowych nowymi gazami, takich jak świeże powietrze zastępujące duszne powietrze wewnątrz budynku. W ciele zdrowego człowieka wentylacja następuje, gdy płuca zamieniają odpadowy dwutlenek węgla na nowe powietrze zawierające tlen. Sztuczna wentylacja to każda interwencja medyczna, która usprawnia ten proces u osób, które mają problemy z oddychaniem. Ponieważ zdrowa osoba używa mięśni do skurczu i rozluźnienia płuc, aby wciągnąć i wydychać oddech, sztuczne wentylatory muszą wytwarzać trochę powietrza pod ciśnieniem, aby wepchnąć je i ponownie usunąć spaliny.

Chociaż intubacja i wentylacja mogą być objęte tą samą procedurą medyczną, niektóre formy wentylacji nie wymagają intubacji. W takich przypadkach pacjent nie musi mieć włożonej rurki przez całe drogi oddechowe, ale może otrzymywać powietrze za pomocą innego mechanizmu. Jedną z opcji jest maska, która zakrywa twarz i wytwarza ciśnienie wystarczające do wypełnienia i opróżnienia płuc, ale ta forma wentylacji nie pozwala pacjentowi oddychać tak dobrze, jeśli ma on tendencję do dławienia się wymiocinami z żołądka.