Jaka jest różnica między tomografią komputerową a prześwietleniem?

Różnice między skanem tomografii komputerowej (CT) a zdjęciem rentgenowskim są liczne i zróżnicowane, od jakości wytwarzanego obrazu po wymaganą ilość miejsca na umieszczenie sprzętu. Poziomy narażenia na promieniowanie i ogólne koszty sprzętu są również znacznymi różnicami między skanem CT a zdjęciem rentgenowskim.

Tomografia komputerowa i prześwietlenie różnią się znacznie od jakości wytwarzanego obrazu. Jako rozszerzenie technologii rentgenowskiej, skany CT wykonują wiele zdjęć rentgenowskich na całym obwodzie skanowanego obszaru ciała. Ta technika prowadzi do wyraźnego trójwymiarowego obrazu ze skanu CT w porównaniu z często rozmytym obrazem w płaskim dwuwymiarowym widoku wytworzonym przez promieniowanie rentgenowskie. Oprócz wyraźniejszego obrazowania, dzięki skanom CT można również uzyskać bardziej precyzyjne obrazy określonych obszarów lub narządów niż te, które można zobaczyć za pomocą promieni rentgenowskich.

Poziom narażenia pacjenta na promieniowanie jest głównym czynnikiem, gdy lekarz decyduje, czy konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej, czy prześwietlenia. Skany CT wykorzystują znacznie większe ilości promieniowania niż promieniowanie rentgenowskie, głównie dlatego, że skan CT jest serią zdjęć rentgenowskich, a nie pojedynczym obrazem. Podwyższone promieniowanie może umieścić pacjenta w wyższej kategorii ryzyka uszkodzenia komórek, jeśli ekspozycja jest nadmierna. Z tego powodu wielu lekarzy może zdecydować się na tomografię komputerową tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do postawienia prawidłowej diagnozy.

Rozmiar sprzętu między skanem CT a aparatem rentgenowskim to kolejna znacząca różnica między tymi dwoma rodzajami sprzętu do obrazowania. Aparaty rentgenowskie są stosunkowo małe i często łatwiejsze w obsłudze niż kontrastowe urządzenie do tomografii komputerowej, które jest duże i skomplikowane w obsłudze. Zazwyczaj pacjent musiałby leżeć lub stać przed negatywem rentgenowskim, aby uzyskać obraz. Technologia CT wymaga od pacjenta wejścia do dużego cylindrycznego pierścienia, który obraca się wokół ciała, tworząc obraz. Technologia wykorzystywana przez radiologa jest również bardziej wymagająca w przypadku tomografii komputerowej niż prześwietlenia.

Ze względu na rozmiary i zwiększone postępy technologiczne tomografii komputerowej koszty związane z zakupem, obsługą i utrzymaniem są znacznie wyższe niż w przypadku aparatu rentgenowskiego. Tomografia komputerowa i prześwietlenie to dwa urządzenia powszechnie spotykane w większości szpitali lub placówek obrazowania, nawet przy wyższych kosztach tomografii komputerowej. Obie technologie mogą być niezbędnymi narzędziami diagnostycznymi dla lekarzy. Wszelkie obawy co do konieczności między tomografią komputerową a prześwietleniem powinien zostać rozwiązany przez lekarza.