Jaka jest różnica między znieczuleniem a sedacją?

Znieczulenie i sedacja są ze sobą powiązane i mogą być stosowane podczas zabiegów medycznych, ale są przeznaczone do różnych funkcji. Znieczulenie zmniejsza wrażliwość na ból i może sprawić, że ludzie staną się nieczuli na ból, w zależności od stosowanego leku i zastosowanej procedury. Sedacja tworzy bardziej zrelaksowany stan, a nawet może spowodować zaśnięcie pacjenta podczas zabiegu. Rozwój znieczulenia i sedacji był ważnym krokiem w praktyce medycznej, umożliwiającym wykonywanie zabiegów chirurgicznych, skuteczniejsze radzenie sobie z bólem i leczenie pacjentów, którzy doświadczyli lęku i stresu.

Często w jednym zabiegu łączy się znieczulenie i sedację. Sedacja ma na celu zapewnienie pacjentowi komfortu lub całkowite zaśnięcie, a znieczulenie zapobiega odczuwaniu bólu przez pacjenta. Ból może stać się tak silny, że może wywołać u pacjenta wstrząs — niepożądany obrót spraw — a ból może również zakłócać procedurę, ponieważ pacjenci mogą drgać lub krzyczeć w odpowiedzi na ból. Stosowanie znieczulenia i sedacji w celu opanowania bólu i zapewnienia pacjentowi komfortu ułatwi koncentrację i może zmniejszyć powikłania dla pacjenta.

Do drobnych zabiegów znieczulenie może być stosowane samodzielnie, w postaci znieczulenia miejscowego lub regionalnego. W takim przypadku leczenie bólu stosuje się do obszaru ciała, w którym lekarz będzie pracował, na przykład do obszaru szczęki otaczającego zepsuty ząb podczas zabiegu dentystycznego. Obszar jest badany przed zabiegiem, aby potwierdzić, że pacjent nie czuje, a leczenie bólu zostanie dostosowane w razie potrzeby podczas zabiegu.

Jeśli u pacjenta występuje niepokój i stres, można zastosować sedację, aby wprowadzić go w bardziej zrelaksowany nastrój. Wiele środków uspokajających przyczynia się również do utraty pamięci, zacierając pacjentowi wspomnienia z zabiegu. Pacjenci stosujący środki uspokajające mogą czuć się spokojniej. W zależności od poziomu sedacji pacjenci mogą uczestniczyć w zabiegu i reagować na nie lub mogą być w dużej mierze nieczuli.

W znieczuleniu ogólnym pacjent jest usypiany kombinacją leków mających na celu wywołanie utraty przytomności, uniemożliwienie pacjentowi poruszania się i ograniczenie bólu. Pacjent jest starannie prowadzony, a do oddychania za pacjenta podczas zabiegu stosuje się respirator, ponieważ pacjent nie może oddychać samodzielnie. To znieczulenie wysokiego poziomu jest nadzorowane przez anestezjologa lub przeszkolonego technika anestezjologicznego.

Oprócz zastosowania w chirurgii i zabiegach, znieczulenie i sedacja są również przydatne do radzenia sobie z bólem, stresem i napięciem u pacjentów. Pacjentom można zapewnić środki uspokajające do radzenia sobie z takimi stanami, jak na przykład zespół lęku społecznego, a pacjenci z przewlekłymi stanami bólowymi mogą otrzymywać leczenie, takie jak blokowanie nerwów, aby zapobiec przekazywaniu sygnałów bólowych.