Jaki jest cel rurki doodbytniczej?

Rurka doodbytnicza może być używana do usuwania gazów z jelit dolnych lub do usuwania lub zatrzymywania fekaliów. Technicznie rzecz biorąc, za rurkę doodbytniczą uważa się tylko urządzenie służące do usuwania wzdęć, a kał jest usuwany za pomocą cewnika doodbytniczego, chociaż wiele osób używa obu terminów zamiennie. Oba są na ogół stosowane tylko wtedy, gdy wszystkie inne potencjalne terapie zawiodły.

Przeszkolony personel medyczny może używać tego urządzenia do łagodzenia dyskomfortu u pacjentów cierpiących na ciężkie gazy jelitowe i rozdęcie. Zwykle robi się to dopiero po wyczerpaniu leków gazowych, ćwiczeń i innych środków bez odpowiednich rezultatów. Rurka jest wprowadzana do odbytu za pomocą smarowania, aby zmniejszyć dyskomfort. To otwiera odbyt i ułatwia przepływ gazu podczas wkładania rurki.

Cewnik doodbytniczy służy do wychwytywania kału. Jest to zwykle stosowane tylko u pacjentów, którzy przeszli operację okrężnicy lub którzy w inny sposób nie są w stanie normalnie korzystać z toalety. Celem jest kontrolowanie przypadkowego zabrudzenia, które może powodować dyskomfort u pacjenta, podrażniać skórę i narażać personel medyczny na działanie szkodliwych bakterii.

W przypadku stosowania rurki doodbytniczej w celu opanowania biegunki, rurkę wprowadza się do odbytu jednym końcem, a drugim mocuje do worka. Dzięki temu kał wydostaje się z organizmu do worka, gdzie jest przechowywany i usuwany. Rurki mogą pozostać podłączone do pacjenta tak długo, jak trwa biegunka lub dopóki okrężnica lub odbytnica nie zagoją się całkowicie po operacji.

Stosowanie rurki doodbytniczej wiąże się z ryzykiem. Czasami może wystąpić perforacja okrężnicy, zwłaszcza gdy rurki są wprowadzane przez mniej doświadczony personel medyczny. Posiadanie rurki włożonej przez dłuższy czas może również narazić pacjenta na większe ryzyko uszkodzenia mięśni odbytu. Może to utrudnić kontrolę wypróżnień, szczególnie dla tych, którzy przeszli wcześniej operację lub inny zabieg na okrężnicy lub odbytnicy.

Tylko ci, którzy zostali w pełni przeszkoleni w zakładaniu tej rurki, powinni używać jej na pacjencie. Należy dokładnie rozważyć ryzyko i korzyści, a rurki nie należy używać dłużej niż jest to konieczne z medycznego punktu widzenia. W przypadku stosowania do rozdęcia i gazów jelitowych, należy go stosować w połączeniu z mniej ryzykownymi metodami, aby zmniejszyć użycie rurki.