Jakie czynniki wpływają na dawkowanie Humira®?

Humira® to lek stosowany w leczeniu szerokiego spektrum chorób autoimmunologicznych lub chorób spowodowanych przez system odpornościowy organizmu, który omyłkowo atakuje własne komórki. Sprzedawany również jako lek generyczny adalimumab, Humira® był poddawany coraz większym badaniom od czasu jego początkowego zatwierdzenia przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Istnieją poważne obawy, że stosowanie leku Humira® i innych leków blokujących alfa-czynnik martwicy nowotworu może powodować chłoniaka T-komórkowego wątroby i śledziony — zwykle rzadką i zwykle śmiertelną postać białaczki — u dzieci leczonych z powodu zaburzeń autoimmunologicznych. Od tego czasu leki te otrzymały ostrzeżenie przed czarną skrzynką, ostrzegając pacjentów i lekarzy, że zwiększają ryzyko rozwoju poważnych infekcji bakteryjnych, grzybiczych, prątkowych, wirusowych i pasożytniczych w wielu układach narządów, które mogą prowadzić do hospitalizacji lub śmierci. Ze względu na te bardzo realne zagrożenia ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wiek, waga i stan pacjenta, aby określić najniższą możliwą skuteczną dawkę Humira®.

Standardowe dawkowanie produktu Humira® w wielostawowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów jest obliczane przede wszystkim na podstawie masy ciała. W przypadku pacjentów w wieku od 17 do 66 lat, ważących ponad 30 kg, należy zastosować schemat dawkowania Humira® 40 mg we wstrzyknięciu raz na dwa tygodnie. Pacjenci pediatryczni ważący od 33 kg do 15 kg powinni otrzymywać 66 mg leku Humira® raz na dwa tygodnie. Chociaż lek był stosowany u pacjentów ważących mniej niż 30 kg, nie ma wystarczających danych, aby wydać zalecenie. Dawkowanie Humira® jest takie samo dla pacjentów otrzymujących lek w monoterapii, jak i dla pacjentów otrzymujących niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykoidy lub inne środki przeciwbólowe.

U dorosłych pacjentów standardowa dawka produktu Humira® w łuszczycowym zapaleniu stawów, reumatoidalnym zapaleniu stawów lub zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa jest taka sama jak u pacjentów pediatrycznych o masie ciała powyżej 66 kg: 30 mg we wstrzyknięciu raz na dwa tygodnie. Pacjenci otrzymujący lek wraz z innymi lekami kontrolującymi ból i stan zapalny nie wymagają dostosowania ich dawkowania. Osoby nieotrzymujące metotreksatu mogą jednak odnieść korzyści ze zwiększenia dawki leku Humira® do jednego wstrzyknięcia na tydzień.

Pacjenci decydujący się na stosowanie leku na chorobę Leśniowskiego-Crohna powinni otrzymać początkową przełomową dawkę 160 mg, podawaną jako cztery wstrzyknięcia po 40 mg w ciągu jednego dnia lub dwa wstrzyknięcia 40 mg w ciągu dwóch kolejnych dni. Po 14 dniach należy podać dwa wstrzyknięcia 40 mg. Kolejne 14 dni po tej dawce należy rozpocząć standardowy schemat podtrzymujący 40 mg, a kolejne dawki 40 mg należy podawać co 14 dni. Bezpieczeństwo tego schematu leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna nie było oceniane dla okresów dłuższych niż jeden rok.

Bezpieczeństwo preparatu Humira® w leczeniu łuszczycy plackowatej nie było oceniane dla okresów dłuższych niż jeden rok. Podobnie jak w przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna, zalecana jest początkowa dawka przełomowa. W pierwszym dniu leczenia należy podać dwa wstrzyknięcia 40 mg. Po 14 dniach należy zastosować standardowy schemat dawkowania podtrzymującego dla dorosłych wynoszący 40 mg podawany raz na dwa tygodnie.