Jakie czynniki wpływają na wystarczającą dawkę cyklobenzapryny?

Cyklobenzapryna zwiotczająca mięśnie jest często stosowana w leczeniu stanów, które mogą powodować skurcze mięśni i ból, który może z nich wynikać. Wiele stanów może powodować te skurcze i w zależności od stanu i jego nasilenia można stosować różne dawki tego leku. Na poziom dawki cyklobenzapryny mogą wpływać inne czynniki, w tym tolerancja na lek, wiek pacjenta i obecność uszkodzenia wątroby.

Zazwyczaj ten lek jest dostępny w postaci tabletek doustnych, więc wszystkie omawiane dawki dotyczą doustnej drogi podawania. Dorośli, którzy mają skurcze mięśni, zwykle zaczynają przyjmować 5 miligramów (mg) tego leku, do trzech razy dziennie. W przypadku bardziej intensywnych skurczów lub jeśli pacjent toleruje ten lek, dawkę cyklobenzapryny można zwiększyć do 7.5 mg lub 10 mg, przyjmowanej trzy razy dziennie. Można również stosować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, które podają regularną dawkę tego leku przez cały dzień. W takich przypadkach pacjenci zazwyczaj przyjmują jedną kapsułkę 15 mg lub 30 mg o przedłużonym uwalnianiu raz dziennie.

Starsi pacjenci często stosują mniejszą dawkę cyklobenzapryny i rzadziej przyjmują dawki. Dawki początkowe dla starszych pacjentów to 5 mg, przyjmowane dwa razy dziennie. Poważniejsze skurcze mięśni mogą prowadzić do przepisania przez lekarza dawek 7.5 mg lub 10 mg, przyjmowanych dwa razy dziennie. Ze względu na ryzyko sedacji i interakcji z innymi lekami, osobom starszym zwykle nie przepisuje się kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Pacjenci z problemami z wątrobą często nie są w stanie metabolizować lub rozkładać leków tak szybko, jak zdrowi pacjenci. Z tego powodu niektóre leki podaje się w mniejszych dawkach lub rzadziej u pacjentów z uszkodzeniem wątroby. W przypadku tego leku lekarze zalecają mniejszą dawkę cyklobenzapryny, podawaną rzadziej, pacjentom ze schorzeniami wątroby.

Przeprowadzono badania przy użyciu mniejszej dawki cyklobenzapryny w celu zmniejszenia sedacji, która jest częstym działaniem niepożądanym tego leku. W badaniach tych stosowano dawki 2.5 mg lub 5 mg podawane kilka razy dziennie. Stwierdzono, że dawki te powodowały mniejszą sedację niż dawki 10 mg podawane kilka razy dziennie. U niektórych pacjentów 2.5 mg cyklobenzapryny dziennie okazało się niewystarczające do znacznego zmniejszenia skurczów mięśni, chociaż dawki 5 mg były wystarczające do opanowania bólu i skurczów.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła niższe dawki od 2.5 do 5 mg cyklobenzapryny w leczeniu niektórych postaci bólu pleców. Dawki te są zazwyczaj wystarczające do opanowania łagodnego bólu pleców i pozwalają uniknąć sedacji. Badania, które wykazały, że dawki 2.5 mg są niewystarczające, obejmowały pacjentów z cięższymi skurczami, co może wyjaśniać, dlaczego 2.5 mg nie zawsze było wystarczającą dawką w tych badaniach.