Jakie jest leczenie blokady dwupęczkowej?

Leczenie bloku dwupęczkowego zależy od czynników sprzyjających i wszelkich objawów, których może doświadczyć pacjent. Środki zapobiegawcze lub leczenie istniejących schorzeń mogą spowolnić postęp choroby. Pacjenci, u których nie występują objawy, mogą wymagać jedynie okresowej oceny, podczas gdy osoby z chorobami podstawowymi wymagają bardziej intensywnego leczenia.

Prawidłowy szlak przewodzenia serca rozpoczyna się w węźle zatokowo-przedsionkowym (SA) prawego przedsionka. Impuls dociera do węzła przedsionkowo-komorowego (AV), znajdującego się między przedsionkami. Ścieżka biegnie w dół do wiązki His, która tworzy się tuż poniżej węzła AV. Poniżej tego połączenia ścieżka dzieli się na lewą i prawą gałąź lub włókna Perkinjego, które dostarczają impulsy do lewej i prawej komory. Lewa gałąź dalej rozciąga się na przednie i tylne pęczki pęczków. Blokady dwupęczkowe pojawiają się, gdy impulsy nie przemieszczają się w prawo i w jedną z lewej gałęzi.

Przerwane impulsy w kierunku komór mogą nie dawać zauważalnych objawów lub mogą zmniejszać zdolność skurczu dolnego mięśnia sercowego, powodując wolniejsze niż normalne tętno komorowe. Pacjenci mogą żyć latami, nie czując się inaczej, lub stan może powodować zawroty głowy i omdlenia. Bloki odnogi pęczka Hisa mogą być wrodzoną wadą serca, ale często przyczyną tego stanu są procesy chorobowe. Choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze lub zawał serca to tylko niektóre z czynników. Leczenie bloku dwupęczkowego obejmuje radzenie sobie z tymi stanami.

Pracownicy służby zdrowia mogą sugerować zmiany stylu życia w ramach leczenia bloku dwupęczkowego, które mogą zapobiegać postępowi procesów chorobowych i pogłębianiu bloku. Zmiany mogą obejmować dostosowanie diety, zwiększenie aktywności fizycznej i zmniejszenie masy ciała. Zalecane mogą być również suplementy lub leki mające na celu obniżenie poziomu cholesterolu, które zmniejszają stan zapalny naczyń i rozwój płytki nazębnej. Lekarze często leczą nadciśnienie za pomocą leków moczopędnych, które zmniejszają nadmiar płynów ustrojowych. Leki przeciwnadciśnieniowe zmniejszają stres serca poprzez ingerencję w substancje chemiczne powodujące zwężenie naczyń.

Osoby mogą doświadczyć zablokowania dwupęczkowego, jako części uszkodzenia występującego po zawale serca. Kardiolodzy mogą stosować kombinację leków i zabiegów, aby poprawić krążenie w sercu. Anigoplastyka lub leki rozbijające skrzepy otwierają zablokowane lub zwężone naczynia w obecności zablokowania naczyń. W przypadku wystąpienia trwałych zakłóceń przewodzenia lekarze często zalecają mechaniczne urządzenia stymulujące.

Pacjenci mogą odczuwać bradykardię lub wolniejsze niż zwykle tętno, co powoduje stan przedomdleniowy lub zawroty głowy. Mogą również znosić omdlenia, powszechnie znane jako omdlenia. Objawy te zwykle wymagają wszczepienia rozrusznika serca w celu leczenia bloku dwupęczkowego. Urządzenie zasilane bateryjnie zapewnia, że ​​co najmniej jedna z komór nadal kurczy się w ustalonych rytmach. Pacjenci z blokiem pęczków pęczkowych mogą również mieć możliwość poddania się leczeniu resynchronizacji serca (CRT). To wszczepione mechaniczne urządzenie reguluje skurcze obu komór.