Jakie jest leczenie bradykardii zatokowej?

Kiedy serce bije powoli, z prędkością poniżej 60 uderzeń na minutę, może to być wynikiem najwyższej wytrzymałości sportowej, snu lub efektu ubocznego leków nasercowych. Stan zwany bradykardią zatokową powoduje również powolne bicie serca, co prowadzi do omdlenia, letargu, a nawet omdlenia lub śmierci. Leczeniem bradykardii zatokowej, które będzie się różnić w zależności od okoliczności każdego pacjenta, może być wstrzyknięcie atropiny lub wszczepienie rozrusznika serca w poważniejszych przypadkach, znanych jako zespół chorej zatoki. W przypadku pacjentów, którzy przeszli zawał serca lub udar mózgu, lub którzy są nieprzytomni, pierwszą procedurą, która może nastąpić na izbie przyjęć, będzie prawdopodobnie intubacja dotchawicza w celu otwarcia dróg oddechowych i umożliwienia respiratorowi nadzorowania dostarczania tlenu do serca.

Pacjent, który zgłasza się do leczenia bradykardii zatokowej, prawdopodobnie zemdlał. W drodze do szpitala ratownicy medyczni prawdopodobnie wprowadzą wkłucie dożylne, rozpoczną komputerowe monitorowanie serca, podadzą zastrzyk antropiny i zapewnią tlen, często przez intubację, jeśli pacjent jest nadal nieprzytomny. W szpitalu wielu z tych pacjentów jest uważanych za kandydatów do rozrusznika serca. Procedura ta polega na chirurgicznym wszczepieniu rozrusznika z jednym, dwoma lub trzema guzkami przyczepionymi do pewnych komór i komór w celu dostarczenia powtarzających się sygnałów elektrycznych, które z jakiegoś powodu nie są wystarczająco szybko wysyłane do serca.

Beta-bloker lub lek blokujący kanał wapniowy, regularnie przepisywany pacjentom z chorobami serca, może powodować zbyt wolne bicie serca. Leczenie bradykardii zatokowej może być tak proste, jak anulowanie recepty pacjenta na którykolwiek z tych rodzajów leków. Trudność staje się wtedy ustaleniem, w jaki sposób ci pacjenci będą nadal radzić sobie z chorobą serca.

Wysiłek fizyczny jest kolejnym częstym prekursorem omdlenia lub osłabienia wynikającego z bradykardii zatokowej. W tym stanie mięśnie organizmu do prawidłowego funkcjonowania potrzebują więcej tlenu. Jeśli częstość akcji serca nie wzrośnie odpowiednio, dana osoba może zacząć szukać leczenia bradykardii zatokowej i nosić rozrusznik serca. Leczenie bradykardii zatokowej może wiązać się z wprowadzeniem mniej forsownego reżimu fizycznego w przyszłości.

Niektóre przypadki tego stanu dotyczą pacjentów, którzy doświadczyli uszkodzenia węzła zatokowego organizmu, zwanego zespołem chorej zatoki. Jest to ośrodek nerwowy w przedsionku serca, który odpowiada za impulsy elektryczne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego i krążenia. Wynikające z tego uszkodzenia są nadal stosunkowo źle rozumiane, ale są bardziej powszechne u osób, które w młodości przeszły operację w celu leczenia wrodzonej choroby serca.

Powolne serce może być spowodowane brakiem sygnałów z węzła zatokowego w dotarciu do jakiejkolwiek innej części układu sercowego, zwanej blokiem serca. Wiadomo, że ośrodek nerwu błędnego organizmu powoduje wolniejsze tętno w konfrontacji z niektórymi szkodliwymi czynnikami. Innym razem bradykardia jest leczona na izbie przyjęć w wyniku narażenia na ekstremalne zimno.