Jakie jest prawo do uczciwego procesu?

Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest prawem podstawowym, które przysługuje każdemu w wolnym świecie, ponieważ zgodnie z postanowieniami powszechnych praw człowieka i zgodnie z prawem, każdy jest uważany za niewinnego, dopóki nie zostanie ogłoszony inaczej przez sąd właściwość miejscowa. Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest uznawane i włączone do większości systemów prawnych w różnych krajach świata. Oprócz włączenia do prawa lokalnego, prawo do rzetelnego procesu sądowego zostało również zagwarantowane w prawie międzynarodowym. Na przykład prawo to jest określone w Artykule 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz w Artykule 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Prawo do bezpłatnego okresu próbnego wynika z faktu, że ludzie mają prawo do pewnych oczekiwań co do wszelkich zarzutów lub domniemań przeciwko nim. Bez tego przepisu prawa ludzie mogliby doświadczyć pewnych prześladowań wynikających z traktowania jednostek jako przestępców, nawet jeśli nie ma ku temu powodów. Wiele krajów ma własne warianty tego, co powinno wiązać się z prawem do bezpłatnego okresu próbnego, ale niektóre z przepisów mają zastosowanie w większości krajów. Przykładem jednego z oczekiwań wynikających z prawa do wolnego procesu jest zaprzeczenie samowolnego przetrzymywania osób bez podania przyczyny lub bezterminowego przetrzymywania osób bez informowania ich o przestępstwie. W większości krajów istnieją specjalne przepisy określające maksymalny czas, przez jaki dana osoba może być przetrzymywana bez formalnego oskarżenia oraz w jakich okolicznościach nastąpi zatrzymanie.

Inną gwarancją w ramach prawa do wolnego procesu jest prawo jednostek do odpowiedniej reprezentacji w postaci adwokata oraz prawo takich osób do niemówienia niczego, co mogłoby stanowić obciążający dowód, bez ostrzeżenia policji w tej sprawie. Większość krajów bierze również pod uwagę fakt, że niektóre z oskarżonych osób mogą nie mieć środków na pełną obronę, w którym to przypadku sąd będzie zobowiązany do wyznaczenia przedstawiciela prawnego w ich imieniu. Osoby, które nie rozumieją języka, którym się posługuje w danym kraju, mają również prawo do pomocy tłumacza, który wyjaśni postępowanie w ramach przepisów prawa do rzetelnego procesu sądowego.