Jakie są częste skutki uboczne losartanu?

Podobnie jak w przypadku wielu przepisanych leków, z lekiem losartan wiążą się pewne działania niepożądane, które wahają się od łagodnych do ciężkich. Częstymi działaniami niepożądanymi losartanu są problemy z nudnościami i biegunką, podczas gdy poważniejsze działania niepożądane mogą obejmować nieregularne bicie serca i omdlenia. Jeżeli objawy pojawią się po zażyciu losartanu, zaleca się, aby pacjent skontaktował się z lekarzem w celu uzyskania dalszych wskazówek, choć w przypadku ciężkiej reakcji może być konieczne skorzystanie z pomocy doraźnej. Lek ten jest stosowany w leczeniu różnych stanów, w tym wysokiego ciśnienia krwi, zastoinowej niewydolności serca i ochrony nerek przed uszkodzeniem u wielu pacjentów z cukrzycą. Losartan zaliczany jest do angiotensyny, a jego funkcją jest rozluźnienie i rozszerzenie tkanek naczyń krwionośnych.

Niektóre z najczęstszych znanych skutków ubocznych losartanu to zawroty głowy, zmęczenie i biegunka. Mogą również wystąpić nudności i wymioty. U wielu pacjentów te niepożądane objawy ustępują wkrótce po pierwszych kilku tygodniach przyjmowania leku, ale jeśli problemy utrzymują się, może to wskazywać, że pacjent ma problemy z tolerancją leku i może być potrzebny nowy lek. Pacjenci z długotrwałymi typowymi objawami powinni omówić problem z lekarzem w celu uzyskania dokładnej porady. Te działania niepożądane nie są uważane za zagrażające życiu i często są niewielkie.

Dla niektórych osób skutki uboczne losartanu są poważniejsze. Niektóre z umiarkowanych objawów nietolerancji obejmują pojawienie się wysypki, trudności w oddychaniu i obrzęk twarzy, w tym obrzęk języka i warg. Podczas stosowania tego leku zgłaszano również swędzenie i trudności w połykaniu. W niektórych przypadkach osoba przyjmująca losartan może odczuwać ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej. Pomimo tych problemów ważne jest, aby kontynuować leczenie, dopóki lekarz nie zaleci zaprzestania lub zmiany dawkowania.

Poważnymi skutkami ubocznymi losartanu są niskie ciśnienie krwi, skrajne zmiany widzenia i omdlenia lub łatwe zawroty głowy. Ból żołądka z nudnościami lub bez oraz skurcze mięśni są również związane z poważnymi reakcjami na ten lek. Lek może wpływać na nerki, powodując zauważalnie ciemniejszy mocz, mniejszą ilość wydalanego moczu i zażółcenie oczu. Jeśli wystąpią ciężkie działania niepożądane losartanu, zaleca się, aby pacjent zgłosił się po pomoc medyczną w nagłych wypadkach i jak najszybciej skontaktował się z lekarzem. Chociaż te objawy nie są częste, ważne jest, aby natychmiast zająć się nimi.