Jakie czynniki wpływają na wystarczającą dawkę losartanu?

Znany również jako Hyzaar® i Cozaar®, losartan jest lekiem stosowanym głównie w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi u pacjentów, u których stwierdzono, że stosowanie inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) jest źle tolerowane. W przeciwieństwie do leków hamujących ACE, losartan działa poprzez blokowanie miejsc angiotensyny II, miejsca receptorowego, które po aktywacji zwiększa napięcie naczyniowe. Niektóre zastosowania losartanu to pomoc w zmniejszeniu progresji choroby nerek, zapobieganie udarowi u pacjentów z przerostem lewej komory i spowolnienie neuropatii u pacjentów z cukrzycą. U niektórych pacjentów z podwyższonym ciśnieniem krwi może być możliwe zastosowanie niższych dawek losartanu, gdy lek jest połączony z małą dawką diuretyku tiazydowego lub blokera kanału wapniowego. Inne czynniki, które mogą wpływać na wielkość stosowanej dawki losartanu, obejmują rasę pacjenta, dodatkowe leki, zdrowie wątroby i nerek.

W kilku badaniach afroamerykańscy pacjenci wykazywali zmniejszoną wrażliwość zarówno na leki hamujące ACE, jak i blokujące angiotensynę II, wymagające znacznie wyższych dawek. Czasami leki te są stosowane wraz z fizjologicznie aktywną dawką diuretyku tiazydowego. Po jego dodaniu nie obserwuje się już oporności, a zalecenia dotyczące dawkowania losartanu są takie same dla pacjentów dowolnej rasy.

Losartan wchodzi w interakcje z wieloma różnymi lekami, chociaż wiele z tych leków może być nadal przyjmowanych razem z lekiem. W szczególności cholestyramina i kolestypol mogą wpływać na zdolność jelit do wchłaniania leku, co wymaga zastosowania większej dawki lub, korzystnie, przyjmowania leków w kilkugodzinnych odstępach. Lit może wchodzić w poważne interakcje z losartanem, chociaż nadal może być konieczne przyjmowanie obu leków. Pomimo profilu metabolicznego leków, nie wydaje się, aby między losartanem a digoksyną lub warfaryną występowały poważne interakcje, które wymagałyby dostosowania dawkowania.

Oprócz obaw związanych z interakcjami losartanu z wieloma różnymi lekami i działaniami niepożądanymi zależnymi od dawki, istnieje szereg zagrożeń związanych z losartanem, które nie są bezpośrednio związane z dawką. Pacjentki w ciąży lub mogące zajść w ciążę podczas przyjmowania losartanu powinny mieć świadomość, że lek ten może spowodować uszkodzenie lub śmierć płodu. Matki karmiące piersią powinny również mieć świadomość, że nie przeprowadzono jeszcze żadnych badań w celu ustalenia, czy losartan przenika do mleka matki.

Wydaje się, że zwiększenie dawki losartanu powyżej 100 mg na dobę zmniejsza się, przy czym nie wykazano statystycznie istotnych korzyści przy wyższych dawkach. Ponieważ pełne działanie leku może pojawić się dopiero po sześciu tygodniach od rozpoczęcia leczenia, do tego momentu nie należy zwiększać standardowej dawki losartanu. U dorosłych początkowo należy zastosować dawkę 50 mg raz na dobę i ponownie ocenić po sześciu tygodniach. Dawki podtrzymujące od 25 do 100 mg można stosować w jednej lub dwóch dawkach podzielonych w ciągu dnia. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby początkową dawkę losartanu należy zmniejszyć o połowę, aby zrekompensować wolniejszy metabolizm w wątrobie.