Jakie są najlepsze źródła wsparcia w przypadku napaści na tle seksualnym?

Po napaści na tle seksualnym ofiary mogą ubiegać się o wsparcie w przypadku napaści na tle seksualnym za pośrednictwem lokalnych centrów kryzysowych dotyczących gwałtów, gorących linii dotyczących napaści na tle seksualnym i usług doradczych. Szpitale, duchowni, a także przyjaciele i rodzina również mogą zaoferować cenne wsparcie. Skierowania na pomoc w przypadku napaści na tle seksualnym mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym z organów ścigania, prokuratora i pracowników służby zdrowia. Ustalenie najlepszego źródła wsparcia napaści na tle seksualnym zależy w dużej mierze od potrzeb ofiary i jej osobistego systemu wsparcia.
Jeśli ofiara zdecyduje się zgłosić napaść na tle seksualnym, może najpierw skontaktować się z policją lub skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu. Zarówno szpitale, jak i organy ścigania mogą być w stanie udzielić ofierze informacji na temat wsparcia w przypadku napaści na tle seksualnym, włączając w to agencję wsparcia ofiar oraz lokalne centrum kryzysowe dotyczące gwałtów. Centra kryzysów gwałtów działają na wielu obszarach, oferując bezpłatne porady i wsparcie ofiarom napaści na tle seksualnym. Mogą być zatrudnieni przez specjalistów od zdrowia psychicznego lub przeszkolonych laików, którzy mogą zaoferować ofiarom znaczące wsparcie. Niektóre szpitale stosują politykę wzywania doradcy z centrum kryzysowego ds. gwałtów za każdym razem, gdy zajmują się ofiarą napaści na tle seksualnym. Jeśli szpital nie przekaże tych informacji, ofiara napaści na tle seksualnym lub jej przyjaciele i rodzina mogą zapytać, czy w okolicy istnieje centrum pomocy ofiarom gwałtu.

W przypadkach, w których ofiara gwałtu wymaga wsparcia na tle seksualnym jakiś czas po popełnieniu przestępstwa, może skontaktować się ze środowiskowym ośrodkiem zdrowia psychicznego w celu uzyskania informacji. W niektórych przypadkach ofiara może zostać skierowana do prywatnego doradcy lub do grupy wsparcia sponsorowanej przez ośrodek zdrowia psychicznego lub agencję zewnętrzną. Jeśli ofiara ma trudności ze znalezieniem środowiskowego ośrodka zdrowia psychicznego, powinna odwiedzić swoją bibliotekę publiczną, która często zawiera listę agencji pomocy społecznej. Jeżeli ofiara napaści na tle seksualnym zdecyduje się ścigać napastnika, może otrzymać dodatkowe wsparcie za pośrednictwem prokuratury. Adwokaci ofiar mogą towarzyszyć ofierze i jej rodzinie przez system prawny, wyjaśniając, jak przebiega proces i interweniując, jeśli to konieczne, w celu ochrony praw i godności ofiary w trakcie procesu.

Wiele ofiar napaści na tle seksualnym może również zwracać się o wsparcie do osób we własnych sieciach społecznościowych. Przyjaciele i rodzina mogą pomóc ofierze odzyskać poczucie normalności i zaoferować praktyczne wsparcie w powrocie do zdrowia. Wsparcie to może być szczególnie pożądane, ponieważ ofiara wchodzi w interakcję z wymiarem sprawiedliwości i systemami prawnymi. Ofiary i ich rodziny mogą również zwrócić się o wsparcie do duchownych i mogą odkryć, że inni członkowie ich wspólnoty wyznaniowej mogą zaoferować znaczące wsparcie praktyczne i społeczne, gdy radzą sobie ze skutkami napaści.