Jakie są prawa współsygnatariusza?

Prawa przysługujące osobie po podpisaniu pożyczki na rzecz innej strony są określane jako prawa współsygnatariusza. Chociaż prawa te różnią się w zależności od jurysdykcji, współpodpisujący zwykle nie mają wielu praw. Zamiast tego prawo zazwyczaj koncentruje się na obowiązkach współsygnatariusza, takich jak spłata salda w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze spłaty pożyczki. Jeśli nazwisko osoby podpisującej widnieje na tytule nieruchomości zakupionej za pożyczkę, takiej jak dom lub samochód, może on mieć prawo do nieruchomości, ale zwykle tak nie jest.

Kiedy dana osoba decyduje się działać jako osoba podpisująca pożyczkę innej osoby, zwykle nie otrzymuje wielu praw osoby podpisującej jako część pakietu. Zamiast tego, podpisując umowę, przyjmuje na siebie obowiązek spłaty kredytu, jeśli kredytobiorca tego nie zrobi. Najlepiej byłoby, gdyby podpisanie umowy pożyczki było jedynym wysiłkiem, jaki cosigner kiedykolwiek musi wykonać w imieniu pożyczkobiorcy, ale często to nie koniec rzeczy. Wielu pożyczkobiorców nie spłaca swoich pożyczek, a współsygnatariusze stają się wtedy tak samo odpowiedzialni za dług, jak pożyczkobiorca. Jeśli kredytobiorca nie zapłaci, a cosigner nie ma pieniędzy na spłatę lub odmówi tego, cosigner może stanąć w obliczu uszkodzonego kredytu i prawdopodobnie procesu sądowego, pomimo faktu, że nie skorzystał finansowo z pożyczki.

W niektórych przypadkach współsygnatariusz pożyczki może mieć prawo do powiadomienia, jeśli pożyczkobiorca się spóźnia lub nie dokonuje spłaty pożyczki. Nie jest to jednak prawo automatyczne — jest to coś, na co pożyczkodawca musi się zgodzić. Jeśli pożyczkodawca nie wyrazi na to zgody, pożyczkobiorca może udostępnić informacje o koncie i hasła, aby współsygnatariusz mógł zadzwonić lub skorzystać z Internetu w celu sprawdzenia stanu konta. Jednak w większości przypadków nie jest to uwzględnione w żadnych prawach współpodpisujących, które dana osoba ma po prostu na podstawie podpisania umowy o pożyczkę. Zamiast tego jest to zwykle ustępstwo pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy, aby być pomocnym.

Prawa współsygnatariusza zwykle nie obejmują prawa do jakichkolwiek pieniędzy, które pożyczkobiorca otrzymuje z pożyczki lub własności nieruchomości zakupionej za pieniądze z pożyczki. Jedynym sposobem, w jaki cosigner miałby prawo do własności, byłoby umieszczenie jego nazwiska w tytule. Na przykład, jeśli nazwisko cosignera jest zawarte w tytule własności domu lub samochodu, wówczas będzie miał w nim udział własnościowy.