Jakie są przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego?

W wielu jurysdykcjach na całym świecie użytkowanie gruntów jest ściśle regulowane przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego. Ogólnie rzecz biorąc, prawa te są kompilacją wszystkich praw, które wpływają na użytkowanie i zagospodarowanie terenu. To, co można zbudować na działce, jak działka może zostać podzielona lub sprzedana oraz jaki rodzaj działalności można prowadzić na działce, to kwestie, które wchodzą w zakres prawa zagospodarowania przestrzennego.

W wielu krajach na całym świecie ziemia jest na wagę złota. W rezultacie wiele rządów ma bardzo surowe prawa, które określają, w jaki sposób można wykorzystać tę ziemię. Władze lokalne, stanowe i federalne mogą być zaangażowane w przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, które bezpośrednio wpływają na użytkowanie gruntów.

Jednym z powszechnych problemów, które często dotyczą przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, jest to, co można zbudować na kawałku ziemi. Na przykład przepisy krajowe lub federalne mogą odłożyć pewne obszary ziemi jako dzikie tereny i zabronić wszelkiego rodzaju budowy lub zabudowy na tym terenie. Lokalne przepisy mogą decydować o wysokości konstrukcji, która może być wzniesiona na kawałku gruntu lub jakie materiały mogą być użyte do budowy konstrukcji. W przypadku użytkowania gruntów pod zabudowę mieszkaniową lokalne przepisy mogą wymagać, aby dom miał określoną wielkość lub może uniemożliwiać budowanie domów wielorodzinnych na niektórych nieruchomościach.

W niektórych krajach przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego będą dyktować, w jaki sposób można podzielić ziemię lub kto może posiadać ziemię. Przepisy mogą na przykład zabraniać właścicielowi ziemskiego podziału swojej ziemi w celu zachowania pewnego wyglądu sąsiedztwa lub podziału. Prawo krajowe lub federalne może również określać, kto może kupować ziemię. W niektórych krajach, na przykład w Meksyku, osoby niebędące obywatelami były historycznie zakazane w posiadaniu najlepszych nieruchomości, takich jak nieruchomości nad oceanem.

Przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego będą miały duży wpływ na rodzaj działalności, którą można prowadzić na nieruchomości w wielu jurysdykcjach. W Stanach Zjednoczonych lokalne przepisy mogą określać wszystko, na przykład, od tego, co można sprzedać w firmie, po liczbę samochodów zaparkowanych na terenie nieruchomości. W Stanach Zjednoczonych przepisy te generalnie dzielą nieruchomości na strefy komercyjne, przemysłowe lub mieszkalne, z wieloma podstrefami w ramach tych kategorii. Przed zakupem gruntu lub planowaniem otwarcia firmy na działce właściciel firmy musi dokładnie zapoznać się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, aby mieć pewność, że przepisy te pozwolą na pożądany rodzaj działalności.