Jakie są rodzaje aparatów ortopedycznych?

Aparaty ortopedyczne, zwane również ortopedami, służą do stabilizacji, wspomagania i korygowania problemów z rozwojem i funkcją mięśni i kości. Wykorzystywane są głównie w gałęzi opieki zdrowotnej zwanej ortopedią, czyli ortopedią, specjalizacją medyczną zajmującą się układem mięśniowo-szkieletowym. System ten obejmuje mięśnie, kości, więzadła, stawy i tkankę łączną oraz bada, w jaki sposób te części rozwijają się, funkcjonują i współpracują ze sobą. Urządzenia ortetyczne zwykle ograniczają lub uniemożliwiają ruch lub utrzymują część ciała w określonej pozycji, aby zapobiec dalszym urazom lub deformacji, aby mógł nastąpić zdrowy i normalny rozwój.

Wiele różnych schorzeń wykorzystuje aparaty ortopedyczne zarówno do leczenia, jak i zarządzania. Jednym z najbardziej znanych aparatów ortopedycznych jest wkładka ortopedyczna, która zapewnia podparcie łuku stopy w butach. Urządzenia ortopedyczne są również powszechnie stosowane po traumatycznych zdarzeniach, takich jak wypadki samochodowe, do podtrzymywania potencjalnie uszkodzonych kręgosłupów. Dzieci z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego mogą wymagać noszenia aparatów ortopedycznych, aby zapewnić zdrowy i funkcjonalny wzrost i rozwój mięśni i kości.

Aparaty ortopedyczne stosuje się zarówno do krótkotrwałych, jak i długotrwałych zabiegów. Orteza stosowana podczas gojenia się urazu mięśnia w celu zapobieżenia ruchowi, który mógłby ponownie uszkodzić mięsień, jest przykładem krótkotrwałego stosowania aparatu ortopedycznego. Długotrwałe stosowanie jest bardziej powszechne w leczeniu zaburzeń genetycznych lub w przypadku poważnych urazów, które bez urządzenia spowodowałyby poważne ograniczenia ruchowe lub niepełnosprawność. Dystrofia mięśniowa i skolioza to dwie choroby genetyczne wymagające długotrwałego stosowania aparatu ortopedycznego. Osoby w podeszłym wieku mogą potrzebować aparatów ortopedycznych do poruszania się, szczególnie jeśli rozwinie się u nich ciężkie zapalenie stawów lub inne schorzenia, które ograniczają ruch lub sprawiają, że ruch jest bolesny.

Protetyka często zaliczana jest do kategorii urządzeń ortopedycznych, ale jest też specjalnością samą w sobie. Protezy kończyn służą do przywracania funkcjonalności kończyn u pacjentów, którzy utracili lub uszkodzili kończynę, na przykład umożliwiając osobie, która straciła nogę, ponowne chodzenie po protezie. Dostępne są również dla osób, które urodziły się z brakującymi lub zdeformowanymi kończynami.

Aparaty ortotyczne mogą być stosowane w połączeniu z zabiegami, takimi jak chirurgia i fizjoterapia, aby pomóc pacjentom ze złożonymi problemami. Ortezy są również jednym z wielu narzędzi stosowanych w wielu dyscyplinach i specjalnościach, takich jak chirurgia ortopedyczna, fizjoterapia, medycyna sportowa, podologia i stomatologia. Mogą być również stosowane w weterynarii, ponieważ aparaty ortopedyczne stosuje się w szczególności u zwierząt po urazach lub cierpiących na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego.