Jakie są rodzaje baterii defibrylatorów?

Baterie defibrylatorów są zwykle zaprojektowane do niezawodnego generowania energii do użytku w sytuacjach awaryjnych i sprzętu ratującego życie. Rodzaje defibrylatorów są różne, od implantów wewnętrznych do przyjaznych dla użytkownika automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz specjalistycznego sprzętu szpitalnego i ratownictwa. Baterie zaprojektowane do obsługi tej szerokiej gamy sprzętu działają w gamie typowej technologii baterii, od domowych baterii alkalicznych do sprzętu treningowego po zastrzeżone baterie przeznaczone do sprzętu specyficznego dla danej marki. Typy baterii mogą obejmować tradycyjne typy ołowiowo-kwasowe, niklowo-kadmowe (Ni-Cad) lub niklowo-wodorkowe (NiMH), litowo-jonowe (Li-Ion), ogniwa żelowe i maty z absorbowanego szkła (AGM).

Baterie defibrylatorów, zwykle zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i niezawodności, są zwykle zaprojektowane tak, aby zużywały się stopniowo w ciągu czterech lub pięciu lat. Wewnętrzny kardiowerter-defibrylator (ICD) jest wszczepiany chirurgicznie pacjentowi w celu monitorowania bicia serca i podawania niewielkiego ładunku elektrycznego w przypadku wykrycia nieregularnego bicia serca. Baterie do defibrylatorów ICD są wszczepiane chirurgicznie i podlegają zakłóceniom elektronicznym lub magnetycznym o wysokim napięciu. Defibrylatory AED są zasilane przez większe baterie zewnętrzne, które mogą również zasilać monitory urządzeń i mogą być ładowane. Bateria generuje ładunek, który przechodzi przez podkładki umieszczone na klatce piersiowej osoby; ma to na celu przywrócenie regularnego bicia serca podczas zatrzymania akcji serca i przywrócenie funkcji serca.

Akumulatory kwasowo-ołowiowe do defibrylatorów składają się z dwóch typów: ogniwa zalanego lub mokrego oraz szczelnego ołowiu. Ta sprawdzona technologia oferuje wiele wsparcia przemysłowego i kompatybilność produktów, chociaż ten typ stwarza zagrożenie kwasowe i gazowe. Baterie defibrylatorów AGM wpadają do szczelnego typu ołowiowego; podobnie jak ogniwa żelowe, nie rozlewają się i zwykle są zaprojektowane tak, aby w razie potrzeby dostarczyć wysoki ładunek. Dla porównania ogniwa żelowe oferują również dobrą wydajność przy wolnym tempie rozładowania, ale przy wyższych kosztach i większej wrażliwości na niewłaściwe ładowanie.

Typy Ni-Cad są tanimi, popularnymi akumulatorami, które dobrze trzymają ładunek i są często używane w sprzęcie awaryjnym. W przeciwieństwie do tego, NiMH i Li-Ion mają wyższą gęstość energii i wyższe koszty. Wszystkie te trzy typy można ładować. Najmocniejszy, Li-Ion, może pochwalić się największą pojemnością spośród tych odmian, co zapewnia im bardzo długą żywotność i trwałość. Akumulatory litowo-jonowe są jednak podatne na uderzenia, które mogą osłabić szczelność i pojemność przechowywania. Dla porównania, równoważne akumulatory Li-Ion mogą samoczynnie rozładowywać się poniżej 5% miesięcznie, przy NiMH przy około 10%, a Ni-Cad przy około 20%.

Niektóre baterie defibrylatorów są zaprojektowane specjalnie do określonych celów, na przykład do użytku w samolotach, szkoleniach lub medycznych urządzeniach badawczych. Często są one stale ładowane lub często wymieniane, a zapasowe i zapasowe są dostępne w przypadku jakichkolwiek problemów podczas awarii. Świadomość wymagań dotyczących żywotności, konserwacji i utylizacji akumulatorów zapewnia życiodajną pomoc medyczną w sytuacjach kryzysowych o krytycznym znaczeniu.