Co to jest entakapon?

Entacapone to międzynarodowa niezastrzeżona nazwa Comtan, leku na receptę stosowanego w leczeniu choroby Parkinsona. Definiuje się to jako zaburzenie zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego (OUN) powszechnie związane z pogorszeniem zdolności motorycznych, które obejmuje spowolnienie ruchu i niekontrolowane drżenie. Fińska firma farmaceutyczna Orion Corporation opracowuje lek. Inna firma farmaceutyczna, Novartis International AG z siedzibą w Szwajcarii, sprzedaje go pod marką Comtan.

Termin Comtan – również tłumaczony jako COMTan – pochodzi od funkcji entakaponu jako inhibitora katecholo-O-metylotransferazy (COMT). Oznacza to, że zapobiega degradacji neuroprzekaźników, takich jak dopamina, epinefryna i noradrenalina, przez enzym katecholo-O-metylotransferazę. Substancje te są czasami określane mianem katecholamin, hormonów współczulnego układu nerwowego (SNS), które przyczyniają się do regulacji reakcji na stres. Szczególnie ważna jest dopamina, ponieważ choroba Parkinsona wiąże się ze śmiercią komórek zawierających dopaminę.

Jednak zdaniem niektórych badaczy, aby w ogóle był skuteczny, entakapon musi być łączony z karbidopą/lewodopą, kombinacją leków sprzedawaną zwykle pod marką Sinemet. Orion i Novaris produkują i sprzedają lek pod nazwą Stalevo. Ta kombinacja ma na celu leczenie objawów choroby Parkinsona po zakończeniu podawania dawki, przy czym entakapon pomaga karbidopie/lewodopie w dotarciu do mózgu w celu zwiększenia skuteczności.

Entakapon jest wytwarzany w postaci 200-miligramowej tabletki i jest przeznaczony do podawania doustnego. Lek należy przyjmować do ośmiu razy dziennie i można go przyjmować z jedzeniem lub piciem lub bez. Osoby, które planują zażywanie entakaponu, powinny poinformować swoich lekarzy, czy są uczulone na niektóre leki, mają lub miały chorobę wątroby lub walczyły z alkoholizmem, planują operację lub planują zajście w ciążę.

Należy zauważyć, że entakapon jest stosowany do kontrolowania objawów choroby Parkinsona, a nie do jej leczenia. Ponadto lek może powodować działania niepożądane, takie jak biegunka, zawroty głowy, senność oraz problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak ból brzucha i biegunka. Poważniejsze działania niepożądane obejmują trudności w oddychaniu, dezorientację, halucynacje, wysoką gorączkę, sztywność mięśni i osłabienie. Entakapon może również powodować, że mocz zmieni kolor na brązowo-pomarańczowy, chociaż nie jest to uważane za szkodliwy znak.

Od kwietnia 2011 r. Entacapone jest lekiem nieplanowanym według amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) i Agencji ds. Przeciwdziałania Narkomanii (DEA). Oznacza to, że nie jest objęty żadną z klasyfikacji farmaceutycznych ustanowionych przez Ustawę o substancjach kontrolowanych, politykę antynarkotykową Stanów Zjednoczonych uchwaloną jako część Ustawy o kompleksowym zapobieganiu i kontrolowaniu nadużywania narkotyków. Chociaż został zatwierdzony w 2003 r., FDA rozpoczęła przegląd entakaponu w 2010 r. jako leku, który może zwiększać ryzyko rozwoju raka prostaty lub dolegliwości sercowo-naczyniowych.