Jakie są rodzaje gier rymowanych?

Gry rymowane mogą być używane, aby pomóc dziecku nauczyć się czegoś nowego lub zachować ważne informacje. Wiele rzeczy, takich jak fakty historyczne i zasady pisowni, zostało przekształconych w rymy. Piosenki do rymów mogą również pomóc dzieciom w nauce liczenia, a wielu nauczycieli używa rymów do alfabetu, aby uczyć uczniów alfabetu. Gra rymowana o nazwie „Co rymuje się z…” może pomóc wyostrzyć umiejętności pisowni i rymowania dziecka. „Jaka jest następna linijka?” trudniejsza gra rymowana, może pomóc dziecku rozwinąć zainteresowanie pisaniem poezji lub piosenek.

Jednym ze sposobów pomocy dziecku w nauce nowych rzeczy lub zapamiętaniu faktów jest użycie gier rymowanych. Fakt podany w formie rymowanej wydaje się łatwiejszy do zapamiętania. Większość ludzi, którzy słyszeli rymowankę: „W 1492 roku Kolumb żeglował po błękitnym oceanie”, pamięta to. Rymowanka „I przed E z wyjątkiem po C lub gdy brzmi jak A jak sąsiad lub waży” jest często używany, aby pomóc dzieciom zapamiętać, jak przeliterować określone słowa. Piosenki o liczeniu, takie jak „This Old Man” i „One, Two, Buckle My Shoe” to rymowanki, których często używa się do nauki liczenia dzieci. Istnieją również rymowanki, które pomagają dzieciom w nauce alfabetu.

Jedna z najłatwiejszych gier rymowanych nazywa się „Co rymuje się z…”. W tej prostej grze rodzic lub nauczyciel wybiera proste słowo, takie jak piłka, kot lub drzwi, i prosi dziecko, aby wymyśliło jak najwięcej nowych słów, które się rymują z pierwszym słowem, jak tylko może. To, co sprawia, że ​​ta gra rymowana jest tak atrakcyjna, to fakt, że nie wymaga żadnego sprzętu i można w nią grać w dowolnym miejscu, czy to w klasie, czy podczas długiej i nudnej podróży samochodem. Oprócz pomocy dziecku w nauce rymów, „Co się rymuje z…” może również pomóc poprawić jego umiejętności ortograficzne. Jeśli dziecko zostanie poinstruowane, aby zapisało wszystkie słowa, które może wymyślić z tego rymowania, z innym słowem, zacznie rozumieć, że rymowane słowa często mają podobną pisownię.

Ci, którzy szukają innych gier rymowanych, mogą wypróbować grę typu „Jaka jest następna linijka?” W tej grze rodzic lub nauczyciel daje dziecku pierwsze zdanie, a dziecko musi wymyślić zdanie, które się z nim rymuje. Ten rodzaj rymowanej gry może nauczyć dziecko doceniania poezji, a także pomóc dziecku rozwinąć zainteresowanie pisaniem własnych wierszy.