Jakie są rodzaje kradzieży przez oszustwo?

Kradzież przez oszustwo to celowe wykorzystanie fałszywych informacji w celu uzyskania towarów, usług lub cennych informacji od innej osoby lub podmiotu. Istnieje wiele różnych rodzajów kradzieży przez oszustwo, od wypisywania złych czeków po internetowe oszustwa phishingowe. Firmy i osoby prywatne muszą uważać na te oszukańcze gry, ponieważ padnięcie ofiarą tego rodzaju kradzieży może spowodować utratę mienia, a nawet śmiertelne niebezpieczeństwo.

Fałszowanie dokumentów to jeden z powszechnych rodzajów kradzieży przez oszustwo. Ta kategoria przestępstw opartych na oszustwach obejmuje wykorzystywanie bezprawnych lub sfałszowanych czeków, fałszowanie dokumentów tożsamości lub dokumentów bankowych, a nawet wykorzystywanie fałszywych referencji w celu uzyskania preferencyjnych stawek lub dostępu do usług niedostępnych dla ogółu społeczeństwa. Celowe wypisywanie złych czeków lub używanie unieważnionych kart kredytowych są bardzo częstymi przykładami tego rodzaju kradzieży, chociaż często dokonuje się prawnego rozróżnienia między uczciwym błędem a umyślnym oszustwem. Jeśli dana osoba wiedziała, że ​​nie ma środków na zakup, a mimo to użyła czeków lub kart kredytowych, jest to zwykle uważane za formę kradzieży.

Oszustwa związane z wyłudzaniem informacji to popularna i powszechna forma kradzieży przez oszustwo w Internecie. Oszustwa te polegają na wysyłaniu wiadomości e-mail, które wydają się pochodzić od legalnej firmy, takiej jak bank, twierdząc, że odbiorca musi potwierdzić lub ponownie wprowadzić dane konta. W rzeczywistości linki w wiadomości e-mail przenoszą użytkownika do kontrolowanej witryny, gdzie wprowadzane dane osobowe są rejestrowane i wykorzystywane do kradzieży tożsamości. Podobne oszustwa mogą być przeprowadzane za pośrednictwem poczty, a nawet telefonu, przy czym oszuści często twierdzą, że reprezentują legalną organizację w celu uzyskania danych osobowych.

Celowe ukrywanie informacji potrzebnych ofierze do podjęcia racjonalnej decyzji to kolejna forma kradzieży przez oszustwo. Schematy Ponziego często stosują tę taktykę, fałszywie informując inwestorów, że dywidendy są wynikiem nowego kapitału inwestorów, a nie sukcesu funduszy inwestycyjnych. Gdyby inwestorzy byli świadomi, że ich czeki na dywidendę przechodzą przez sfałszowany program, mogliby odmówić inwestycji. Skandal inwestycyjny Berniego Madoffa z 2008 roku, niesławny jako jedno z najbardziej niszczycielskich finansowo i rozpowszechnionych oszustw w historii, wykorzystał formę oszukańczej kradzieży według schematu Ponziego.

Większość rodzajów kradzieży przez oszustwo polega na gotowości ofiary do zaakceptowania rzeczy za dobrą monetę. Normy społeczne zazwyczaj wymagają, aby ludzie okazywali innym pewien poziom zaufania, aby być uprzejmym. Niemniej jednak ostrożność jest niezwykle ważna w ochronie bezpieczeństwa osobistego i aktywów przed oszustwami. Weryfikacja wszystkich dokumentów i roszczeń składanych przez jakąkolwiek osobę lub organizację próbującą przejąć kontrolę nad pieniędzmi, mieniem lub informacjami jest najbardziej podstawowym i krytycznym sposobem uniknięcia tego rodzaju przestępstwa.