Jakie są rodzaje leczenia neutropenii?

Neutropenia to stan, w którym organizm wytwarza nienormalnie małą ilość komórek zwanych neutrofilami. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn tego zaburzenia. Często rodzaj zastosowanego leczenia neutropenii zależy od przyczyny, dlatego lekarz zazwyczaj musi ustalić, dlaczego pacjent ma tę chorobę, zanim podejmie działania.
Neutrofile, rodzaj białych krwinek, są niezbędne do zwalczania infekcji i utrzymania silnego układu odpornościowego. Układ odpornościowy organizmu zaczyna być osłabiony, gdy liczba neutrofili spada poniżej 1,000 komórek na mikrolitr krwi. Jeśli liczba spadnie poniżej 500 komórek na mikrolitr, układ odpornościowy jest poważnie zagrożony. Bez odpowiedniego poziomu neutrofili pacjent ma większe ryzyko zgonu z powodu infekcji.

W przypadku łagodnej neutropenii lekarz może po prostu monitorować pacjenta i czekać, aż organizm wytworzy więcej neutrofili. Stan ten jest często diagnozowany, gdy pacjent cierpi na infekcję. W takich przypadkach leczenie neutropenii często obejmuje cykl antybiotyków, aby pomóc organizmowi w powrocie do zdrowia.

Niektórzy pacjenci rozwijają neutropenię w wyniku przyjmowania niektórych leków. Należą do nich fenytoina, leki sulfonamidowe i chloramfenikol, a także leki na raka. Jeżeli odstawienie leków nie zagraża zdrowiu pacjenta w inny sposób, lekarz może zalecić pacjentowi zaprzestanie ich przyjmowania.

Toksyny i narażenie na alergeny mogą również powodować niski poziom neutrofili. Jeśli winne są toksyny, takie jak środki owadobójcze i benzeny, lekarz zwykle zaleca pacjentowi unikanie ekspozycji. Gdy przyczyną niskiego poziomu neutrofili jest zaburzenie alergiczne, lekarz może przepisać leki. Ten rodzaj leczenia neutropenii może również obejmować unikanie potencjalnych alergenów.

Pacjenci mogą otrzymać leki, aby zachęcić ich szpik kostny do wytwarzania większej liczby neutrofili. Leki te nazywane są czynnikami stymulującymi kolonie. Kortykosteroidy mogą być również pomocne, jeśli neutropenia pacjenta jest spowodowana reakcją autoimmunologiczną, taką jak toczeń lub reumatoidalne zapalenie stawów.

W przypadku niektórych przyczyn niskiego poziomu neutrofili mogą być potrzebne bardziej ekstremalne środki. Jeśli pacjent ma powiększoną śledzionę, może być konieczne chirurgiczne usunięcie narządu. Powiększone śledziony mogą być odpowiedzialne za niszczenie zdrowych neutrofili.

Przeszczep szpiku kostnego może być najlepszym sposobem leczenia neutropenii w ciężkich przypadkach. Operacja ta może być zalecana, jeśli pacjent cierpi na niski poziom neutrofili z powodu białaczki. Może być również stosowany w przypadku niedokrwistości aplastycznej, która jest rzadkim stanem, w którym szpik po prostu przestaje wytwarzać odpowiednie komórki krwi.