Jaki jest udział w leczeniu neutropenii u dzieci?

Postępowanie w przypadku neutropenii u dzieci różni się w zależności od przyczyny tego stanu. Jeśli ten problem medyczny jest spowodowany przez leki, wówczas stosowanie leków zostanie przerwane lub ich dawka zostanie obniżona, aby sprawdzić, czy ma to pozytywny wpływ na neutropenię. Kiedy neutropenia jest spowodowana ciężką infekcją, zwykle trwającą przez długi czas, podaje się antybiotyki lub leki w celu opanowania objawów i umożliwienia pacjentowi szybszego powrotu do zdrowia. W przypadku ciężkiej neutropenii, zwykle spowodowanej zakłóceniem w produkcji granulocytów obojętnochłonnych w szpiku kostnym, leczenie obejmuje czynniki stymulujące tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF) w celu zwiększenia syntezy granulocytów obojętnochłonnych. Kiedy odpowiedź autoimmunologiczna przeciwko neutrofilom powoduje neutropenię u dzieci, leczenie polega na hamowaniu układu odpornościowego za pomocą sterydów.

Wiele leków stosowanych w chemioterapii może ograniczać aktywność szpiku kostnego i zmniejszać produkcję neutrofili, prowadząc do neutropenii. Najczęstszym sposobem leczenia tej przyczyny jest zmniejszenie lub rozpowszechnienie leczenia farmakologicznego lub, jeśli to możliwe, całkowite odstawienie leku do czasu ustąpienia neutropenii. Gdy nie jest to możliwe, dzieci często trafiają do szpitala, aby zminimalizować ryzyko infekcji, są uważnie obserwowane pod kątem oznak infekcji i są leczone profilaktycznie antybiotykami. Rodzicom dzieci dotkniętych tego typu neutropenią należy dostarczyć listę sygnałów ostrzegawczych infekcji lub oznak nasilenia neutropenii i bacznie obserwować swoje dziecko.

Długotrwałe lub ciężkie infekcje, zwłaszcza u niemowląt i dzieci, mogą osłabiać organizm i zubożać go w neutrofile, powodując neutropenię u dzieci. W takim przypadku dziecko będzie leczone silnymi antybiotykami, aby przyspieszyć zniszczenie obcego najeźdźcy. Można również przepisać leki w celu złagodzenia objawów i umożliwienia dziecku odpowiedniego odpoczynku w celu odbudowy ciała. Gdy neutropenia u dzieci jest naprawdę ciężka, dziecko może być hospitalizowane, aby można było podać dożylnie antybiotyki i dokładnie obserwować stan dziecka.

Neutropenia w dzieciństwie, spowodowana defektem w syntezie neutrofili, leczona jest poprzez rozpoczęcie leczenia G-CFS. G-CFS to syntetyczne hormony, które pobudzają produkcję neutrofili przez szpik kostny. Zabieg ten jest podawany, zwykle raz dziennie, poprzez wstrzyknięcie dożylne. Neutropenia u dzieci spowodowana odpowiedzią autoimmunologiczną, która niszczy neutrofile, jest zwykle leczona sterydami. Leki te hamują układ odpornościowy i pozwalają organizmowi odbudować koncentrację neutrofili.

Objawy neutropenii u dzieci są często trudne do odczytania. Kiedy dziecko było leczone lekami chemioterapeutycznymi lub innymi lekami, o których wiadomo, że powodują neutropenię, rodzice powinni zwracać uwagę na wszelkie oznaki infekcji. W przypadku zauważenia należy natychmiast wezwać pediatrę lub onkologa. Najczęstszym objawem neutropenii u dzieci jest częste i bardziej nasilone zachorowanie. Niektóre dzieci mogą również mieć spuchnięte lub krwawiące dziąsła.