Jakie są rodzaje leczenia przedwczesnego dojrzewania?

Istnieją dwa główne rodzaje leczenia przedwczesnego dojrzewania, a wybór właściwego zależy od przyczyny problemu. U niektórych dzieci wczesny początek dojrzewania płciowego następuje z powodu urazu, choroby lub innego schorzenia. W takich przypadkach leczenie opiera się na naprawieniu podstawowego problemu powodującego zaburzenie. Może to obejmować stosowanie leków lub ewentualnie operację. Często jednak nie ma oczywistego powodu przedwczesnego dojrzewania i w takich przypadkach najlepszą opcją leczenia jest typowa terapia lekowa.

Czasami infekcja dotyka dziecka w sposób, który powoduje, że jego organizm wydziela dodatkowe hormony i rozwija się przedwcześnie. W takim przypadku wyleczenie choroby jest odpowiednim rodzajem leczenia przedwczesnego dojrzewania. Infekcje, które wpływają na mózg, takie jak zapalenie mózgu lub zapalenie opon mózgowych, to niektóre przykłady chorób, które mogą prowadzić do przedwczesnego dojrzewania; w takich przypadkach leczenie wymagałoby zastosowania odpowiednich leków w celu usunięcia infekcji, a także kontrolowania gorączki, obrzęku i drgawek.

Dzieci mogą urodzić się z wcześniej istniejącymi schorzeniami, które rozwijają się i mogą powodować przedwczesne dojrzewanie, a odpowiednie leczenie zależy od zaburzenia. Zespół McCune-Albrighta, zaburzenie genetyczne, może prowadzić do braku równowagi w produkcji hormonów; choroba ta jest leczona blokerem syntezy estrogenu zwanym testolaktonem, inhibitorem aromatazy. Wrodzony przerost nadnerczy, inne zaburzenie spowodowane problemami genetycznymi, powoduje nieprawidłowe zachowanie nadnerczy i można go leczyć za pomocą supresji glikokortykosteroidów hormonu adrenokortykotropowego. Niektóre dzieci mogą wymagać terapii zastępczej hormonem tarczycy, jeśli rozwinie się niedoczynność tarczycy.

Czasami operacja jest konieczna w ramach leczenia przedwczesnego dojrzewania. Na przykład dziecko może mieć guza w mózgu, który wywiera nacisk na pewne struktury, takie jak przysadka mózgowa, co prowadzi do wczesnej nadprodukcji hormonów. Guz może również powodować problemy, jeśli rośnie w innych obszarach zaangażowanych w produkcję hormonów, takich jak jajniki lub nadnercza. Guzy mogą wymagać chirurgicznego usunięcia, aby powstrzymać je przed wytwarzaniem hormonów, które wywołały wczesny rozwój. Niektóre dzieci mogą się również urodzić z problemami strukturalnymi w mózgu, które wymagają korekty.

Gdy nie ma oczywistej przyczyny, leczenie przedwczesnego dojrzewania zazwyczaj odbywa się za pomocą leków. Znany jako terapia analogiem Gn-RH, lek powstrzymuje przysadkę mózgową przed nieprawidłową produkcją hormonów. Zastrzyki są zwykle podawane co miesiąc, dopóki dziecko nie osiągnie odpowiedniego wieku do rozpoczęcia dojrzewania.