Jakie są rodzaje legalnego finansowania?

Istnieje wiele różnych rodzajów finansowania prawnego — finansowanie dla powodów, pozwanych, a nawet dla firm prawniczych, w zależności od okoliczności. Jednym z najbardziej znanych rodzajów legalnego finansowania jest pomoc prawna, czyli pieniądze publiczne lub non-profit przeznaczone na pomoc ubogim ludziom w obronie ich praw w sądzie. Prywatne finansowanie prawne jest również dostępne za pośrednictwem firm pożyczkowych dla stron oczekujących na ugodę lub dla osób, które chcą złożyć pozew, ale nie mają kapitału z góry. Część środków finansowych jest przeznaczona dla prawników, zwłaszcza tych, którzy prowadzą odpłatne praktyki awaryjne, którzy mogą potrzebować pieniędzy na pokrycie kosztów operacyjnych w oczekiwaniu na wyrok sądowy i płatność.

Procesy sądowe to zazwyczaj bardzo kosztowne przedsięwzięcia. Zatrudnienie prawników może być dość kosztowne, a samo złożenie sprawy rzadko jest tanie. Strony mogą czekać miesiącami, a nawet latami na ugody lub ostateczne orzeczenia. Finansowanie prawne może zapewnić elastyczność i dostęp do sądów osobom, których w innym przypadku nie byłoby na to stać.

W sektorze non-profit finansowanie publicznej pomocy prawnej może pomóc osobom o niskich dochodach w wnoszeniu lub obronie pozwów. Kliniki pomocy prawnej są powszechne w wielu społecznościach i oferują doradztwo prawne i reprezentację niektórych klientów. Fundusze na te operacje często pochodzą z podatków i dotacji charytatywnych.

Prywatne organizacje finansujące procesy sądowe zazwyczaj działają nieco inaczej. Podczas gdy grupa pomocy prawnej będzie doradzać i ostatecznie reprezentować klientów za darmo lub za znacznie obniżoną opłatą, prywatne grupy finansujące działają bardziej jak agenci pożyczający. Zapewniają wsparcie finansowe dla powództwa, ale sami nie są zaangażowani w sposób wniesienia lub obrony tego powództwa.

Finansowanie spraw sądowych dla osób fizycznych i firm zazwyczaj ma formę zaliczki gotówkowej. Osoby zaangażowane w toczące się procesy sądowe mogą ubiegać się o legalne finansowanie za pośrednictwem tych pożyczkodawców, gdy wygląda na to, że otrzymają ugodę, ale ugoda ta prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana przez dłuższy czas. Ten rodzaj finansowania jest zwykle przeznaczony do pomocy ludziom w dalszym opłacaniu rachunków prawniczych i opłat prawnych w oczekiwaniu na ostateczne orzeczenie. W większości przypadków usługi te są przeznaczone na finansowanie powoda, ale czasami mogą być również wykorzystywane przez pozwanych. Wiele zależy od tego, jak prawdopodobne jest, że partia odzyska wystarczającą ilość pieniędzy, aby początkowa inwestycja finansowa była warta dla pożyczkodawcy.

Niektóre kancelarie prawne ubiegają się również o finansowanie prawne od prywatnych pożyczkodawców. Finansowanie przez adwokata jest najbardziej powszechne w sektorze praw powoda. W wielu miejscach powszechną praktyką prawników powodów jest pozyskiwanie klientów poprzez obiecywanie usług na zasadzie awaryjnej. Oznacza to, że ich prawnicy nie otrzymają wynagrodzenia, dopóki sąd nie wyda ostatecznej ugody. Takie rozwiązanie jest zwykle korzystne dla powoda, ale może obciążać finansowo firmy.
Dopóki firma nie ma ugruntowanej pozycji z dużym kapitałem, może mieć problemy z opłaceniem wszystkich rachunków i utrzymaniem zatrudnienia w oczekiwaniu na zapłatę. Finansowanie prawne może pomóc firmom znajdującym się w tego typu sytuacji rozwinąć działalność i jednocześnie pozyskać większą liczbę klientów. Warunki i stawki finansowania kancelarii prawnych zazwyczaj różnią się od finansowania prywatnego procesu sądowego. Z tego powodu przedsięwzięcia związane z legalnym finansowaniem zwykle skupiają się tylko na jednym typie klienta.