Jakie są rodzaje niechirurgicznej dekompresji kręgosłupa?

Nieoperacyjna dekompresja kręgosłupa to terapia stosowana w celu zmniejszenia lub wyeliminowania przewlekłego bólu pleców. Istnieją różne rodzaje dekompresji kręgosłupa, w tym trakcja, dekompresja osiowa kręgosłupa i dekompresja przegubowa kręgosłupa, która obejmuje dekompresję zakresu ruchu i mobilizację dekompresji kinetycznej. Do każdego rodzaju dekompresji używane są określone maszyny, więc twierdzenia o sukcesie są często kojarzone z konkretną firmą, a nie rodzajem procedury.

Teoria leżąca u podstaw dekompresji krążka kręgowego polega na tym, że ból pojawia się, gdy urazy krążka ściskają nerwy w kręgosłupie i powodują stan zapalny. Obrażenia te mogą obejmować przepuklinę krążków międzykręgowych, wybrzuszenie krążków międzykręgowych, chorobę zwyrodnieniową krążka międzykręgowego, zespół fasetowy, zwężenie kręgosłupa i wystające krążki międzykręgowe. Niechirurgiczna dekompresja kręgosłupa ma na celu zmniejszenie wewnętrznego ciśnienia krążka międzykręgowego, aby ułatwić powrót krążka do jego naturalnego stanu. Dekompresja tworzy również przestrzeń między kręgami, umożliwiając dopływ tlenu, płynów i składników odżywczych, które mogą pomóc w gojeniu się dysku.

Trakcja to oryginalna metoda nieoperacyjnej dekompresji kręgosłupa. Trakcja wykorzystuje stałą liniową siłę ciągnącą do dekompresji kręgów. Typowym przykładem jest zawieszenie do góry nogami, aby odwrócić działanie grawitacji, ciągnąc kręgi w przeciwnym kierunku. Ta metoda może zapewnić krótkotrwałą ulgę, ale wtedy reakcją obronną organizmu na ciągnięcie jest kurczenie się lub zwężanie, ostatecznie zwiększając z czasem nacisk na dysk.

Pozostałe rodzaje niechirurgicznej dekompresji kręgosłupa polegają na naprzemiennej dekompresji z cyklami relaksacyjnymi, przy założeniu, że ciało będzie mniej skłonne do przyjęcia postawy obronnej i ucisku, jeśli będzie miał okazję się zrelaksować. Najprostszą formą jest dekompresja osiowa kręgosłupa. Odbywa się to na specjalnym stole zbudowanym z dwóch części; górna część jest nieruchoma, podczas gdy dolna część odchyla się w dół lub do przodu, tworząc ruch rozciągający, zwykle dolnej części pleców.

Trakcja i dekompresja osiowa kręgosłupa nie pozwalają lekarzowi na odizolowanie kręgów objętych terapią. Pozostałe typy to robią. Przegubowa dekompresja kręgosłupa i przegubowe wydłużenie kręgosłupa to ogólne terminy używane do opisania rodzaju niechirurgicznej dekompresji kręgosłupa, w której wykorzystuje się specjalny sprzęt sterowany komputerowo. Ten typ wykracza poza liniową trakcję statyczną, przesuwając kręgosłup do przodu, do tyłu, z boku na bok i w rotację.

Dekompresja zakresu ruchu jest wykonywana, gdy pacjent znajduje się w stanie lekkiej trakcji. Terapeuta następnie ustawia pacjenta w różnych pozycjach podczas dekompresji, skupiając się na obszarach, w których kręgosłup jest mniej elastyczny, a zakres ruchu ograniczony. Celem jest zwiększenie bezbolesnego zakresu ruchu kręgosłupa. Mobilizacja dekompresyjna kinetyczna jest głębszą formą dekompresji zakresu ruchu. Podczas tego procesu cel postaw wykracza poza prostą elastyczność, skupiając się na obszarach kręgosłupa, których nie są w stanie wykonać standardowe techniki trakcji lub zakresu ruchu.