Jakie są rodzaje nielegalnego parkowania?

Nielegalne parkowanie może obejmować przekroczenie limitów czasu, parkowanie w strefie ograniczonej bez pozwolenia, parkowanie w sposób blokujący ruch lub nie parkowanie w sposób bezpieczny i odpowiedni. W zależności od kraju i naruszenia, konsekwencje nielegalnego parkowania mogą obejmować grzywny i holowanie. W regionach, w których zagęszczenie ruchu stanowi poważny problem, kary za nielegalne parkowanie są zazwyczaj surowe, a ich celem jest udostępnienie większej liczby miejsc parkingowych.

Wiele miejsc parkingowych ma ograniczenia czasowe, np. strefy 20-minutowe lub dwugodzinne. Osoby, które parkują dłużej niż wyznaczony czas, mogą zostać ukarane grzywną, podobnie jak osoby, które przekroczą swój czas na metrach bez płacenia. Ograniczenia czasowe mają na celu poprawę dostępności parkingu poprzez tworzenie różnych stref parkowania, w tym stref załadunku dla osób załatwiających szybkie sprawunki, dłuższego parkowania dla osób chcących spacerować po okolicy oraz całodziennego parkowania dla osób dojeżdżających do pracy.

Strefy z ograniczeniami mogą obejmować miejsca parkingowe dostępne dla niepełnosprawnych kierowców, pasy dla autobusów, parkowanie tylko z zezwoleniem i tak dalej. Osoby, które parkują na tych terenach bez posiadania odpowiednich tabliczek lub zezwoleń na swoich samochodach, parkują nielegalnie. Niektóre strefy zastrzeżone zabraniają parkowania w każdych okolicznościach; na przykład ludzie nie mogą parkować obok hydrantu przeciwpożarowego, ponieważ zakłóciłoby to bezpieczeństwo publiczne. Dla tras parad i innych imprez mogą być ustanowione tymczasowe strefy ograniczonego ruchu, a ludzie nie mogą parkować w tych strefach w okresach wskazanych na znakach ostrzegawczych.

Blokowanie ruchu poprzez pozostawienie samochodu na środku jezdni, podwójne parkowanie lub podejmowanie podobnych manewrów jest również formą nielegalnego parkowania. W niektórych regionach parkowanie na niektórych drogach jest zabronione w określonych porach dnia, aby udostępnić więcej pasów. Ważne jest, aby uważnie przeczytać znaki parkingowe, aby uzyskać informacje o tym, kiedy parkowanie w danej lokalizacji jest legalne. Osoby parkujące na tych pasach w godzinach szczytu można było odholować i kupić bilet.

Inne przykłady nielegalnego parkowania obejmują parkowanie pod prąd, nieparkowanie w obrębie linii i wykonywanie innych niebezpiecznych manewrów parkowania, takich jak parkowanie zbyt daleko od krawężnika. Zazwyczaj kod pojazdu określa sposób bezpiecznego parkowania. Żadne znaki nie ostrzegają kierowców przed takimi czynnościami, jak parkowanie równoległe na pionowych miejscach parkingowych, ale ludzie otrzymają mandat na podstawie tego, że powinni zachować zdrowy rozsądek podczas parkowania.

Osoby, które chcą zakwestionować nielegalny mandat parkingowy, będą musiały przedstawić dokumentację. Niektóre potencjalne zabezpieczenia obejmują mylące lub nieobecne oznakowanie lub dowód, że kierowca parkował legalnie, na przykład tabliczki z niepełnosprawnością na samochodzie, który błędnie otrzymał mandat za parkowanie w dostępnym miejscu parkingowym.