Jakie są rodzaje oprogramowania technologii wspomagających?

Różne rodzaje oprogramowania technologii wspomagających obejmują programy i urządzenia przeznaczone dla osób z wadami wzroku, osób z wadami słuchu oraz różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Technologia wspomagająca jest również dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi. Oprogramowanie dla osób niedowidzących pozwala na alternatywne techniki poruszania się po komputerowych systemach operacyjnych. Rodzaje technologii wspomagających dla osób niesłyszących i niedosłyszących oferują alternatywne sposoby komunikowania się i pracy z urządzeniami elektronicznymi. Korzystanie z oprogramowania technologii wspomagających w klasie może często ułatwić zrozumienie materiału uczniom ze zdiagnozowanymi schorzeniami, takimi jak dyskalkulia, dysleksja lub zespół deficytu uwagi.

Oprogramowanie technologii wspomagających dla osób niedowidzących może zawierać zarówno dźwięk, jak i alfabet Braille’a do użytku na komputerach i innych urządzeniach elektronicznych. Wielu niewidomych użytkowników biegle posługujących się alfabetem Braille’a dobrze pracuje ze standardową klawiaturą, na której do każdego odpowiadającego jej klawisza nałożono samoprzylepne litery brajlowskie. Zwykle piszą na tej klawiaturze, kierując się programem czytającym ekran, który daje im wypowiadane wskazówki dotyczące dokładnego położenia kursora w danym programie, takim jak edytor tekstu. Użytkownicy często zgłaszają, że najtrudniejszą częścią korzystania z tego typu czytników ekranu jest nauczenie się dokładnego manipulowania kursorem i przełączania aktywnych okien różnych otwartych programów. Ponieważ użytkownicy niedowidzący na ogół nie widzą ikony strzałki związanej z myszą komputerową, oprogramowanie do czytania ekranu zostało zaprojektowane ze skrótami klawiaturowymi jako substytutem tego rodzaju nawigacji po ekranie.

Osoby z wadami słuchu korzystają z oprogramowania technologii wspomagających, aby pomóc im uczyć się języka migowego i ułatwić komunikację z innymi ludźmi. Używają również oprogramowania do transkrypcji, które przekształca nagrane słowa dźwiękowe w tekst na ekranie komputera. Niektóre urządzenia z technologią wspomagającą dla osób niesłyszących są zaprojektowane do odtwarzania wyraźnej mowy użytkownikom, których wypowiadane słowa mogą być trudne do zrozumienia dla innych. Niektóre z najpopularniejszych programów technologii wspomagających dla osób niesłyszących to odtwarzanie wideo tłumacza języka migowego, który może tłumaczyć słowa, które wypowiadają użytkownicy słyszący, do podłączonego mikrofonu.

Różne programy mogą pomóc użytkownikom z trudnościami w nauce, konwertując tekst pisany na dźwięk za pomocą komputerowego syntezatora mowy. Inne rodzaje technologii wspomagających mogą pomóc w prawidłowym doborze słów podczas pisania. Niektóre z tych programów mają również narzędzia do wyróżniania tekstu i wpisywania notatek obok każdego akapitu dokumentu elektronicznego. Tego rodzaju programy technologii wspomagających w klasie mogą również pomóc w rozpoznawaniu liczb i śledzeniu kroków rozwiązywania problemów w matematyce.