Jakie są rodzaje praw do rzetelnego procesu?

Istnieje wiele różnych praw dotyczących należytego procesu, zazwyczaj wskazanych w przepisach obowiązujących w danym kraju. W wielu krajach termin „właściwy proces” może nawet nie być używany, ale wciąż istnieją przepisy, które wskazują prawa danej osoby i sposoby ich odebrania. Oczywiście to zazwyczaj do sądów w danym kraju należy zapewnienie, że te przepisy są właściwie egzekwowane, a różne kraje mogą traktować takie rzetelne postępowanie z różnym stopniem ważności. W Stanach Zjednoczonych prawa do rzetelnego procesu sądowego są często uważane za jeden z najważniejszych aspektów prawa amerykańskiego i prawa te były wielokrotnie przestrzegane zarówno na szczeblu federalnym, jak i stanowym.

Chociaż różne kraje mogą mieć bardzo różne poglądy na temat praw do należytego procesu oraz tego, w jaki sposób prawa te są rozciągane na obywateli i bronione przez sądy, ogólnie rzecz biorąc, prawa te wskazują, w jaki sposób można pozbawić osobę innych praw. Na przykład w wielu obszarach prawo człowieka do życia jest często wyraźnie lub pośrednio podyktowane prawem danego kraju. W wielu z tych krajów może jednak obowiązywać również kara śmierci, co oznacza, że ​​osoba skazana za określone przestępstwa może zostać za nie skazana na śmierć. Prawa do rzetelnego procesu wskazywałyby, w jaki sposób dana osoba może zostać uznana za winną takiego przestępstwa, a tym samym utracić swoje prawo do życia.

W Stanach Zjednoczonych prawa do rzetelnego procesu sądowego są ustanowione i wyraźnie określone zarówno w Piątej Poprawce, jak i Czternastej Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Piąta poprawka wskazuje prawa do należytego procesu sądowego osoby na poziomie krajowym, podczas gdy czternasta poprawka rozszerza te prawa również na obywateli USA na poziomie stanowym. Oznacza to, że prawa osoby do należytego procesu sądowego zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych istnieją niezależnie od tego, czy osoba ta jest sądzona w sądzie federalnym, czy stanowym.

Prawa obywatela USA do należytego procesu są wyraźnie określone w tych dwóch poprawkach do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Prawa te obejmują prawo do aktu oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych przed rozprawą, wolność od podwójnego karalności na mocy prawa, wolność osoby od przymusu składania zeznań przeciwko sobie oraz to, że należy postępować zgodnie z prawem, zanim osoba może być „ pozbawiony życia, wolności lub mienia”. Wiele z tych praw do rzetelnego procesu wywodzi się z wcześniejszych tradycji w prawie angielskim, jednak pod pewnymi względami przewyższały one prawa dopuszczone przez wcześniejsze przepisy w Wielkiej Brytanii. Międzynarodowe przepisy dotyczące praw człowieka często wskazują na podobne metody należytego procesu, których należy przestrzegać, aby pozbawić kogoś praw naturalnych.