Jakie są rodzaje przepisów dotyczących palenia?

Ogólnie rzecz biorąc, przepisy dotyczące palenia zazwyczaj określają, kto może legalnie kupować i palić produkty zawierające tytoń lub gdzie te produkty można legalnie palić. „Kto” w odniesieniu do palenia jest często wskazywany przez konkretny wiek, który można ustalić albo na poziomie federalnym dla całego kraju, albo na poziomie określonego stanu lub prowincji. Podobnie, „miejsce” palenia może również podlegać prawu federalnemu, jak w Niemczech i Kanadzie, lub prawu na poziomie stanowym, na przykład w Stanach Zjednoczonych (USA) i Australii. Przepisy dotyczące palenia obowiązujące w danym kraju lub stanie mogą być często przedmiotem ostrych sporów, a debata na temat legalności takich przepisów jest powszechna.

Wiek jest dość powszechnym czynnikiem decydującym w przepisach dotyczących palenia, które wskazują, kto może palić legalnie. Nie ma globalnych standardów dotyczących wieku wymaganego do legalnego zakupu lub palenia wyrobów zawierających tytoń, aw niektórych regionach mogą obowiązywać dwa różne wymagane wieki do zakupu i palenia. Na przykład w Japonii przepisy dotyczące palenia ustalają wiek wymagany do zakupu i palenia tytoniu na 20 lat, podczas gdy we Francji jest to tylko 16 lat. przepisy w Szwecji wskazują jedynie wiek uprawniający do zakupu tytoniu, ale nie określają wieku konsumpcji.

W całych Stanach Zjednoczonych przepisy dotyczące palenia określają wymagania wiekowe dotyczące kupowania i używania tytoniu w poszczególnych stanach. Powszechnie uważa się, że federalny wiek kupowania i palenia tytoniu wynosi 18 lat, ale stany mogą legalnie zezwolić na palenie poniżej 18 roku życia, ale nie otrzymają awaryjnych pieniędzy od Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA), jeśli to zrobią. W niektórych stanach kupowanie tytoniu dla osób poniżej 18 roku życia może być nielegalne, ale palenie jest legalne lub tylko pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

Istnieje również wiele przepisów dotyczących palenia, które określają, gdzie dana osoba może legalnie palić. Dopóki dana osoba jest pełnoletnia, może palić wszędzie tam, gdzie prawo lokalne, stanowe lub federalne wskazuje, że może palić. Wiele krajów na całym świecie ma zakazy palenia w miejscach publicznych, takich jak restauracje, bary, muzea, sklepy detaliczne i miejsca pracy. Niektóre stany w krajach mogą również mieć indywidualne przepisy dotyczące palenia dotyczące tego, gdzie ktoś może palić.

Na przykład w Stanach Zjednoczonych przepisy te są zazwyczaj prawami stanowymi, a nie federalnymi, a ich egzekwowanie może być czasem wątpliwe. Podczas gdy większość organizacji antynikotynowych twierdzi, że zakazy palenia nie mają negatywnego wpływu na działalność w barach lub restauracjach, wielu właścicieli barów twierdzi, że jest inaczej i zaczęło szukać form zwolnienia z zakazu palenia. Wielu palaczy protestuje przeciwko zakazowi palenia jako pogwałceniu swobód jednostki, a „smokeasies” są często określane jako bary lub restauracje, które pozwalają na palenie, mimo że narusza przepisy antynikotynowe.