Jakie są rodzaje przepisów dotyczących zaniedbań?

Przepisy dotyczące zaniedbań generalnie dzielą się na dwie szerokie kategorie: przepisy mające na celu zapobieganie znęcaniu się nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną oraz prawa mające na celu zapobieganie znęcaniu się nad osobami starszymi lub innymi osobami przebywającymi w szpitalu lub w zakładach psychiatrycznych. Przez wiele dziesięcioleci zaniedbywano przepisy chroniące dzieci, ale w ostatnich latach coraz powszechniejsze stało się zaniedbywanie przepisów chroniących osoby starsze i inne. Chociaż rozpowszechnienie krzywdzenia i zaniedbywania dzieci jest powszechnie znane, szacuje się, że każdego roku miliony osób starszych również są maltretowane lub zaniedbywane. Prawa dotyczące zaniedbań mają na celu zniechęcenie tych, którzy wykorzystają najsłabszych członków społeczeństwa, a także ukaranie tych, którzy nie są odstraszeni.

Każda jurysdykcja określa, co stanowi zaniedbanie, ale istnieją pewne cechy wspólne. Naruszenie praw dotyczących zaniedbań jest zwykle wynikiem niewykonania czegoś lub zaniedbania, a nie jawnego działania. Na przykład niezapewnienie dzieciom uczęszczania do szkoły, nie zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej i wychowanie własnego dziecka to częste sytuacje, które prawdopodobnie wzrosną do poziomu zaniedbań kryminalnych.

Przepisy te różnią się znacznie w zależności od kraju lub regionu. W wielu częściach świata zaniedbanie osób starszych lub dzieci jest często pomijane lub otwarcie akceptowane. Wiele organizacji międzynarodowych i krajowych przeznacza ogromne środki na lobbowanie za ustawodawstwem, które chroni dzieci i osoby starsze przed zaniedbaniem. Tam, gdzie istnieją przepisy dotyczące zaniedbań, mogą być one trudne do wyegzekwowania ze względu na charakter ofiar. Dzieci i starsze ofiary często zbyt boją się zgłaszać zaniedbania. Często są również uzależnieni finansowo lub emocjonalnie od sprawcy.

Większość opiekunów zdaje sobie sprawę z bezbronności podopiecznych, co w wielu przypadkach sprawia, że ​​osoby zależne są łatwiejsze do zaniedbania. Zaniedbanie obejmuje szereg sytuacji, w tym zaniedbanie emocjonalne, wychowawcze, finansowe oraz fizyczne lub medyczne. Niezapewnienie rozsądnej opieki każdemu, kto jest od tej osoby zależny, może być uznane za zaniedbanie w większości jurysdykcji.

Zaniedbanie przepisów może mieć poważne konsekwencje dla sprawcy. W niektórych przypadkach zaniedbanie może zostać uznane za przestępstwo, narażając sprawcę na możliwość odbycia długiej kary pozbawienia wolności. W większości przypadków rodzaj i dotkliwość zaniedbania będzie odgrywać rolę w określeniu, w jaki sposób przestępstwo zostanie oskarżone, a zatem jaki wyrok czeka sprawca, jeśli zostanie skazany. Oprócz pozbawienia wolności, skazanie za zaniedbanie może również spowodować w wielu sytuacjach utratę przez sprawcę uprawnień do wykonywania zawodu.