Jakie są rodzaje szkolenia audiologów?

Kształcenie audiologa może mieć formę studiów magisterskich, doktoranckich lub zajęć kontynuacji kształcenia odbywających się po uzyskaniu licencji. Kursy te są oferowane na studiach magisterskich i doktoranckich. Oficjalną licencję można uzyskać od władz lokalnych kraju lub stanu, w którym dana osoba chce mieszkać i pracować. Po ukończeniu tego typu studiów i uzyskaniu licencji audiolog może odbyć dodatkowe szkolenia, które koncentrują się na opracowywaniu nowych metod leczenia osób niesłyszących i niedosłyszących.

Licencjonowani audiolodzy pracują z osobami, które doświadczają ubytku słuchu i innych powiązanych problemów z uszami. Mierzą, jak głośny musi być hałas, aby dana osoba mogła go usłyszeć i jak dobrze potrafi ona rozróżniać różne dźwięki. Są wyposażone, aby pomóc osobom z ubytkiem słuchu radzić sobie na co dzień z ich niepełnosprawnością i często mogą próbować przywrócić pewien poziom zwiększonej percepcji dźwięku za pomocą implantów i aparatów słuchowych.

Praca licencjacka na poziomie pomaturalnym może zostać ukończona na dowolnym kierunku przed uzyskaniem akceptacji przez program szkolenia audiologa. Wielu studentów decyduje się na ukończenie studiów licencjackich z komunikacji lub anatomii, aby jeszcze bardziej przygotować ich do pracy w wybranej przez siebie karierze. Po ukończeniu studiów licencjackich studenci mogą zapisać się na program szkoleniowy magisterski.

Studenci mogą chcieć sprawdzić, czy studia magisterskie kształcące audiologów, na które aplikują, są akredytowane. Akredytacja gwarantuje, że program nauczania jest zgodny z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi materiałów do zajęć i referencji wydziałowych. Studenci, którzy ukończyli akredytowane studia magisterskie z audiologii, mają gwarancję, że utrzymali ustalone standardy branżowe i są bardziej skłonni do zatrudnienia po ukończeniu kursów. W USA kursy są akredytowane przez American Speech-Hearing Association lub American Board of Audiology.

Po ukończeniu studiów magisterskich na kursach audiologa otrzymuje się licencję lub rejestrację jako audiolog. Każdy kraj, a w USA każdy stan, ma inny test na przyznanie licencji. Osoba fizyczna powinna złożyć wniosek bezpośrednio w swoim lokalnym urzędzie rejestracyjnym przed poszukiwaniem pracy.

Chociaż stopień magistra jest akceptowalną formą szkolenia audiologa, niektóre kraje mogą również wymagać doktoratu w tej dziedzinie przed wydaniem licencji audiologa. Pracodawcy mogą również wymagać od audiologa uzyskania licencji na wydawanie aparatów słuchowych. Ten test jest odrębny od standardowego testu audiologicznego i dotyczy specyfiki administrowania technologią aparatów słuchowych. Wielu audiologów po zatrudnieniu decyduje się na kontynuowanie kursów edukacyjnych, aby być na bieżąco z nowymi klinicznymi technikami leczenia ubytku słuchu.