Jakie są rodzaje technik bezpieczeństwa komputerowego?

Techniki i strategie bezpieczeństwa komputerowego mają zwykle jeden główny cel, którym jest zapobieganie nieautoryzowanemu użyciu zarówno sprzętu, jak i oprogramowania, a także ochrona danych przechowywanych w tych systemach. W tym celu zostanie zastosowanych kilka różnych strategii w celu zapewnienia bezpieczeństwa komputera, z których niektóre skupiają się na ograniczaniu dostępu do informacji w systemach, podczas gdy inne środki dotyczą ochrony sprzętu fizycznego przed kradzieżą lub uszkodzeniem. Zajęcie się zarówno zagrożeniami fizycznymi, jak i możliwością naruszenia bezpieczeństwa sieci jest bardzo ważne, jeśli systemy komputerowe mają pozostać bezpieczne i funkcjonalne.

Kiedy użytkownicy myślą w kategoriach technik bezpieczeństwa komputerowego, pierwsze myśli, które przychodzą do głowy, często dotyczą użycia oprogramowania do ochrony zastrzeżonych informacji przechowywanych w różnych bazach danych na serwerach i dyskach twardych podłączonych do sieci. W tym celu stosuje się szereg środków bezpieczeństwa. Obejmują one instalację zapór ogniowych, które często służą jako pierwsza linia obrony. Idąc dalej, konieczna jest instalacja i używanie programów antywirusowych, w tym tych, które pomagają identyfikować i blokować programy szpiegujące i inne formy złośliwego oprogramowania. Chociaż tego typu środki są ważne, nawet jeśli sieć firmowa jest mniej lub bardziej samodzielna, każda sieć, która obejmuje dostęp do Internetu, powinna zwracać szczególną uwagę na jakość programów antywirusowych używanych do ochrony systemu.

Oprócz ochrony antywirusowej, techniki bezpieczeństwa komputerowego powinny również obejmować szczególną uwagę na to, jak prawa dostępu są przydzielane różnym pracownikom w organizacji. Należy zadbać o to, aby pracownicy mieli dostęp do danych istotnych dla ich pracy, ale nie mieli łatwego dostępu do innych informacji, które mogą być przechowywane w tych samych programach lub bazach danych. Wykorzystywanie poświadczeń dostępu, które wymagają więcej niż jednego prostego kroku, być może połączenia przeglądania obrazów i pytań bezpieczeństwa wraz z podstawowym alfanumerycznym kodem dostępu, to jedna z pojawiających się technik bezpieczeństwa komputerowego, z których korzysta wiele organizacji. Dzieje się tak, ponieważ ten wielopoziomowy proces logowania może znacznie zmniejszyć liczbę przypadków kradzieży własności intelektualnej przez niezadowolonych pracowników lub hakerów, którzy w jakiś sposób wejdą w posiadanie tych kodów dostępu.

Właściwe techniki bezpieczeństwa komputerowego dotyczą również ochrony sprzętu tworzącego sieć. Tutaj celem jest ograniczenie dostępu do obszarów, w których znajdują się serwery i inny niezbędny sprzęt. Dostęp powinien być ograniczony do osób odpowiedzialnych za konserwację sprzętu. Pomaga to również zminimalizować ryzyko celowego uszkodzenia sprzętu, co z kolei może zapewnić możliwość złamania protokołów bezpieczeństwa i umożliwić uszkodzenie systemu, a nawet jego wyłączenie.