Jakie są rodzaje terapii uzależnienia od seksu?

Koncepcja uzależnienia seksualnego jest umiarkowanie kontrowersyjna wśród psychologów badających zachowania seksualne u ludzi i z tego powodu nie ma jednej standardowej terapii uzależnienia seksualnego. Niektóre programy leczenia wykorzystują proces podobny do tego, który jest stosowany w programach zaprojektowanych w celu pomocy pacjentom w wychodzeniu z uzależnienia od narkotyków lub alkoholu. Inne terapie skupiają się przede wszystkim na społecznym i rodzinnym kontekście tożsamości seksualnej i mają na celu wspieranie zdrowszych relacji międzyludzkich. Jeszcze inne programy kładą nacisk na badanie i leczenie wszelkich podstawowych problemów, które powodują uzależnienie seksualne. Szereg programów terapeutycznych uzupełnia te zabiegi lekami.

Żadna definicja uzależnienia seksualnego nie jest powszechnie akceptowana i nie wszyscy eksperci uważają, że taki stan istnieje. Wśród tych, którzy uznają ten stan, definicje koncentrują się na działaniach mimowolnych. Innymi słowy, u pacjentów występuje skłonność do diagnozowania uzależnienia seksualnego, jeśli mają trudności z kontrolowaniem swoich impulsów i jeśli ten brak kontroli utrudnia ich zdolność do wypełniania zobowiązań społecznych i zawodowych.

Najczęstsze rodzaje terapii uzależnienia seksualnego opierają się na możliwych paralelach między kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi a zachowaniami wykazywanymi przez inne rodzaje uzależnionych. Programy te często wykorzystują wieloetapowe programy naprawcze, mające na celu stopniową modyfikację zachowania. Często korzystają z technik budowania społeczności, takich jak te stosowane przez Anonimowych Alkoholików, które mają na celu udzielanie porad i wsparcia w środowisku grupowym. Bardziej ekstremalna wersja tego rodzaju terapii polega na wstępnej sesji w ośrodku rehabilitacyjnym w celu rozpoczęcia przełamywania starych wzorców zachowań.

Druga odmiana terapii uzależnienia seksualnego opiera się na roli zdrowych relacji społecznych i seksualnych. Ten rodzaj terapii bada relacje rodzinne i obejmuje zarówno poradnictwo indywidualne, jak i rodzinne. Takie leczenie może pomóc w rozwiązaniu istniejących problemów, a także może służyć uwidocznieniu potencjalnych konsekwencji zachowania uzależnionego od seksu.

Indywidualna terapia uzależnienia od seksu może zamiast tego skupiać się na związku między myślą a działaniem, który jest podstawą zachowania osoby uzależnionej. Ten styl terapii przełamuje szkodliwe schematy myślenia i działania. Następnie wspierane są zdrowsze wzorce, aby je zastąpić.

Niektórzy lekarze stosują leki w ramach programu terapii uzależnienia od seksu. Najczęściej stosuje się w tym celu leki przeciwdepresyjne, które służą podwójnemu celowi. Z jednej strony uważa się, że wielu uzależnionych od seksu motywuje depresja, a leczenie depresji może pomóc w leczeniu uzależnienia. Ta klasa leków często powoduje skutki uboczne, które tłumią libido, a to zmniejszenie ogólnego popędu seksualnego jest uważane za pomocne jako część terapii uzależnienia seksualnego.