Jakie są rodzaje zawodów w branży fonograficznej?

Rywalizacja o miejsca pracy w branży fonograficznej jest dość zaciekła, ponieważ stanowiska są trudne do znalezienia, a sama branża boryka się z własnymi zmaganiami od czasu pojawienia się mediów cyfrowych. Inżynierowie dźwięku są jednak podstawą w branży i mogą podejmować pracę w branży muzycznej w studio nagrań lub podróżować w trasie z występami na żywo. Agenci talentów będą wyszukiwać nowe akty i reprezentować je podczas negocjowania kontraktów z wytwórniami płytowymi. Projektanci stron internetowych będą tworzyć i utrzymywać strony internetowe dla różnych aktów, a nawet pracować nad dystrybucją cyfrowej treści muzycznej wśród publiczności.

Najlepszym sposobem na zdobycie pracy w branży fonograficznej jest zapewnienie sobie stażu w wytwórni fonograficznej lub powiązanej firmie. Możesz otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę lub nie, ale staż to świetna okazja, aby dowiedzieć się jak najwięcej o branży muzycznej i zawodach, które mogą być dla ciebie dostępne w przyszłości. To również kluczowy czas, w którym będziesz mógł nawiązać kontakty, które mogą zaowocować później pracą. Podstawowe stanowiska w branży fonograficznej, które będą płacić stawkę godzinową lub pensję, obejmują asystentów studyjnych, sekretarek i asystentów administracyjnych oraz personel wsparcia technicznego.

Inżynierowie studyjni pracują w studiu nagraniowym. Ich zadania mogą się różnić, ale większość zajmuje się konfiguracją lub demontażem sprzętu, efektywnym nagrywaniem dźwięku dla treści cyfrowych lub płyt CD i innych nośników fizycznych, rozwiązywaniem problemów z systemami nagrywania i zaspokajaniem potrzeb muzyków, którzy będą nagrywać w tej przestrzeni studyjnej . Asystenci będą współpracować z inżynierami w celu wykonania różnych zadań, a ci asystenci będą zwykle odpowiedzialni za zadania i obowiązki niższego szczebla. Muzycy studyjni mogą również pracować w studiu, aby wypełnić różne nagrania dla artystów, którzy mogą nie mieć za sobą zespołu na żywo.

Marketing jest ważną częścią branży nagraniowej, a wykwalifikowany kandydat może znaleźć pracę w branży muzycznej, która skupia się na reklamowaniu nowych aktów muzycznych, reklamowaniu określonej marki lub wytwórni płytowej oraz wymyślaniu grafiki i treści cyfrowych dla konkretnego artysty . Większość stanowisk będzie wymagała od kandydata dyplomu ukończenia studiów w zakresie marketingu lub podobnej dziedziny, a wiele firm może wymagać od kandydata również wcześniejszego doświadczenia w marketingu. Specjaliści ds. marketingu mogą współpracować z koordynatorami wydarzeń, aby tworzyć plany logistyczne, a także elementy marketingowe dla wydarzeń, takich jak podpisywanie, występy, pokazy nagród i wiele innych.