Jakie są różne etapy marskości wątroby?

Istnieją cztery główne etapy marskości wątroby. W pierwszych trzech etapach pacjent jest w stanie uzupełnić braki w narządzie. Jeśli marskość zostanie złapana w jednym z tych wczesnych stadiów, rokowanie jest znacznie lepsze, a pacjent może oczekiwać, że przeżyje chorobę przez wiele lat. Ostatni etap wiąże się jednak z mnóstwem innych problemów zdrowotnych, ponieważ organizm nie jest już w stanie zrekompensować utraty funkcji wątroby. Pacjenci w czwartym stadium wymagają przeszczepu wątroby, aby przeżyć więcej niż kilka lat.

Pierwszy etap jest powszechnie nazywany etapem skompensowanym. Tkanka wątroby jest w stanie zapalnym, ale to zapalenie i późniejsze pogorszenie tkanki postępuje powoli. Chociaż wątroba jest uszkodzona, organizm nadal może kompensować powstałe przez to problemy. Ten etap może utrzymywać się przez wiele lat i na ogół nie występują żadne objawy. Jeśli objawy są obecne, uważna obserwacja może wykazać łagodną żółtaczkę, suchość w ustach, zmęczenie lub obrzęk brzucha.

W drugim etapie chora tkanka gromadząca się latami przekształca się w sztywne pasma. Ta przemiana, znana jako zwłóknienie, może rozprzestrzeniać się w wątrobie i żyłach, które do niej prowadzą. Zapalenie może również rozprzestrzenić się na okoliczne obszary, chociaż nadal może być na tyle łagodne, że nie zostanie zauważone przez pacjenta.

Ponieważ zwłóknienie i obrzęk nadal rozszerzają się na inne obszary w trzecim stadium marskości wątroby, dotknięte obszary zaczynają się ze sobą łączyć. Może to zakłócić czynność wątroby do punktu, w którym objawy staną się widoczne. Na tym etapie mogą występować żółtaczka, zmęczenie i zauważalny obrzęk. Dodatkowo pacjent może mieć niedobory witamin, zwłaszcza rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A, D, E i K, ponieważ bez w pełni sprawnej wątroby pacjent nie może prawidłowo trawić tłuszczów.

Wątroba wejdzie w niewyrównany etap, czyli etap czwarty, kiedy organizm nie jest już w stanie zrekompensować nieodpowiedniej funkcji wątroby. W tym momencie wątroba się zepsuła i aby uratować pacjenta, potrzebny jest przeszczep żywego organu. Objawy w ostatnim stadium marskości wątroby mogą być ciężkie i oprócz objawów występujących we wcześniejszych stadiach mogą obejmować gorączkę, utratę apetytu, ból i skurcze oraz łatwe powstawanie siniaków i krwawienia. Utrata prawidłowej czynności wątroby może również wpływać na pobliskie narządy, w tym na śledzionę i nerki.