Jakie są różne metafory miłości?

Różne metafory miłości są napisane w celu opisania miłości w terminach, z którymi łatwo się odnieść lub zrozumieć. Niektóre metafory mają na celu wywołanie pozytywnych uczuć na temat emocji, porównując je do powszechnych elementów natury, takich jak miłość jest delikatną bryzą. Metafory wykorzystujące przedmioty, bo miłość jest kluczem otwierającym serce, mogą dalej opisywać okoliczności otaczające te uczucia. Metafora miłości jest ogniem, który płonie, każdy może opisać uczucia urazy lub rozpaczy. Bez względu na ich przeznaczenie, metafory miłości pojawiają się w literaturze, poezji i muzyce od starożytnych cywilizacji do czasów współczesnych.

Najczęstsze metafory miłości porównują uczucie z naturalnymi elementami lub zjawiskami. „Miłość jest różą z cierniami” pokazuje, że chociaż miłość jest piękna, często zawiera ciernie lub trudności. „Miłość to kwiat lub ogród” próbuje wyjaśnić potrzebę troski i pielęgnowania miłości. Siły natury, takie jak „miłość jest piorunem”, ilustrują siłę uczuć, jakich może doświadczyć osoba zakochana. Metafory o płomieniach i ogniu wyjaśniają iskry między kochankami i pokazują, jak długo trwa miłość.

Metafora „miłość jest podróżą” porównuje miłość do podróży, podczas której osoba zdobywa po drodze głęboką lekcję. Te metafory miłości próbują opisać, czy podróż była warta wysiłku w uzyskaniu miłości. Niektórzy pisarze uważają tę podróż za wartą wysiłku, podczas gdy inni uważają jej wynik za daremny. Podróż może być dłuższa lub krótsza w zależności od długości opisywanego faktycznego związku.

Innym sposobem porównywania uczuć miłości jest pokazanie emocji jako ludzi, którzy są znajomi czytelnikowi. Miłość nie przestrzega żadnych ustalonych zasad ani praw. Z tego powodu można go porównać do przestępcy, złodzieja lub wyjętego spod prawa. Popularne metafory miłości mogą wykorzystywać osobę, taką jak myśliwy, do oddania wrażenia, że ​​miłość odnajduje niczego nie podejrzewającego charakteru i sprowadza go na ziemię.

Pisarze mogą używać różnych przedmiotów codziennego użytku, aby opisać wielkość uczuć związanych z emocją miłości. Na przykład klucze ujawniają odblokowanie głębokich uczuć niepewności lub uniesienia związanych z miłością. Ściany przedstawiają osoby zamknięte na ideę miłości, a inna osoba musi zburzyć mury, aby zdobyć pragnienie serca. Dopóki przedmiot przedstawia uczucia osoby dotkniętej miłością, prawie każdy przedmiot będzie działał jako metafora.