Jakie są różne metody prania pieniędzy?

Pranie brudnych pieniędzy to sposób na przechowywanie lub transport pieniędzy, który ukrywa ich prawdziwe pochodzenie. Jest to poważne przestępstwo w wielu krajach, za które skazano często wysokie grzywny, konfiskatę mienia i długie wyroki pozbawienia wolności. Istnieje kilka różnych rodzajów prania pieniędzy, często związanych z handlem narkotykami, brudną polityką i działalnością terrorystyczną. Podstawowe metody prania pieniędzy obejmują czarnorynkową wymianę walut, bankowość offshore, inwestycje biznesowe w fałszywe lub legalne firmy oraz smerfowanie.

Wymiana walut na czarnym rynku umożliwia osobie piorącej pieniądze przekształcenie łatwo identyfikowalnej waluty z nielegalnego lub „brudnego” źródła w niemożliwe do wykrycia środki w innej walucie. Często wiąże się to z partnerstwem między czarnorynkowymi pracownikami wymiany walut, którzy pomagają osobom zajmującym się praniem pieniędzy uniknąć podatków rządowych poprzez dokonywanie wymian pod stołem, prających i importerów, którzy kupują towary od czarnorynkowych dealerów. Korzystając z tej współpracy, osoba zajmująca się praniem prania może przekazać brudną walutę pracownikowi czarnorynkowemu, który następnie używa jej do importowania towarów dla importerów, w zamian za zapłatę, którą można zwrócić prającemu w innej walucie.

Metody prania pieniędzy, które wykorzystują zagraniczne konto bankowe, są nieco trudniejsze do opanowania dzięki zwiększonym regulacjom dotyczącym polityki informacji bankowych. Tradycyjnie osoby zajmujące się praniem pieniędzy inwestują fundusze w instytucje finansowe w krajach, w których przepisy zezwalają bankom na przechowywanie danych w tajemnicy; bank może być zmuszony do zgłaszania rządowi swoich całkowitych zasobów, ale nie podaje szczegółów, na którym rachunku znajdowały się jakie fundusze i z jakiego źródła. W miarę jak międzynarodowy terroryzm staje się problemem globalnym, wiele zagranicznych rajów prania w XXI wieku rozprawiło się z polityką prywatności.

Smurfing lub strukturyzacja jest jedną z najczęstszych metod prania pieniędzy, ponieważ koncentruje się na uniemożliwieniu śledzenia funduszy poprzez dywersyfikację. W wielu krajach obowiązują przepisy finansowe, które wymagają, aby banki składały raport dla każdej transakcji powyżej określonej kwoty. Osoby piorące omijają tę regulację, biorąc brudne pieniądze i deponując je na wielu różnych kontach, inwestycjach, a nawet w majątku fizycznym, często pod różnymi nazwami i w różnych krajach. Utrzymując depozyty lub zakupy poniżej kwoty zgłoszonej, metody smurfingu w zakresie prania pieniędzy mogą czasami powstrzymać podejrzenia od programu prania pieniędzy.

Metody prania brudnych pieniędzy czasami wiążą się z inwestycjami w fałszywe firmy, zwane „muszlami” lub legalne firmy, zwane „przykrywkami”. Operacje te zwykle obejmują fałszowanie pokwitowań i dowodów do rejestrowania zysków z transakcji, które w rzeczywistości pochodzą z funduszy prania pieniędzy. Firmy, które handlują głównie gotówką i mają stosunkowo niski poziom depozytów tygodniowych lub miesięcznych, są często celem prania. Firmy zorientowane na usługi, w przeciwieństwie do firm dostarczających towary, są również powszechnie stosowane, ponieważ istnieje mniej dowodów świadczących o usłudze niż o rzekomym towarze.