Jakie są różne przyczyny amputacji cyfry?

Amputacja cyfry odnosi się do usunięcia cyfry. Palec, powszechnie znany jako palec u ręki lub u nogi, może być amputowany w sposób naturalny lub przez chirurga. Naturalna amputacja zwykle następuje po jakimś urazie, ale czasami może się zdarzyć w łonie matki, przed urodzeniem. Chirurg zazwyczaj wykonuje amputację palca lub amputację palca, jeśli palec doznał nieodwracalnego uszkodzenia w wyniku wypadku lub aby powstrzymać rozprzestrzenianie się niektórych infekcji. Amputacja cyfry może być również opcją w przypadku niektórych wad wrodzonych.

Czasami w wyniku wypadku dochodzi do amputacji palca. Ta amputacja może być całkowita lub częściowa. W niektórych przypadkach chirurg może być w stanie ponownie przymocować palec, nawet jeśli został całkowicie odcięty. Jednak w innych przypadkach może być konieczna amputacja palca u ręki lub stopy, zwłaszcza jeśli został on znacznie uszkodzony.

Jedną z najczęstszych przyczyn amputacji palca medycznego jest niedokrwienie. Dzieje się tak, gdy naczynia krwionośne zaopatrujące określony obszar ciała ulegają zwężeniu. Sznurek lub gumka owinięta wokół palca lub stopy może powodować niedokrwienie, ale może się to również zdarzyć, gdy zakrzep krwi blokuje przepływ krwi lub gdy podczas wypadku zostaną zmiażdżone główne żyły. Lekarze zazwyczaj wykonują amputację palca w przypadku niedokrwienia palca lub stopy, ponieważ często powoduje to śmierć tkanki miękkiej wokół tych kości. Ten stan jest znany jako gangrena.

Bakterie mogą również powodować gangrenę, ale ten rodzaj gangreny jest znany jako zgorzel mokra. Dzieje się tak, gdy niektóre bakterie infekują uszkodzone lub prawie martwe tkanki. Nieleczone bakterie te mogą przenosić się do krwi z palca lub stopy, powodując coś, co nazywa się sepsą. Sepsa jest również powszechnie znana jako zatrucie krwi i może potencjalnie być śmiertelna. Amputacja palca w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się gangreny z palca lub stopy na resztę ciała nie jest rzadkością.

Inne infekcje palca lub palca mogą również spowodować amputację palca. Zapalenie kości i szpiku jest infekcją kości lub szpiku kostnego i występuje, gdy infekcja znajduje się wewnątrz kości. Gdy dostanie się do kości, infekcja ta może być bardzo trudna do pozbycia się i może zacząć rozprzestrzeniać się na inne części ciała. Aby temu zapobiec, wielu lekarzy zaleca amputację palców rąk i nóg.

Niektóre wady wrodzone mogą być kolejnym powodem, dla którego chirurg wykonuje amputację palca. Polidaktylizm występuje, gdy osoba rodzi się z jedną lub kilkoma dodatkowymi cyframi. Zazwyczaj te palce to po prostu płat tkanki miękkiej, który można łatwo usunąć. Jednak w kilku przypadkach mogą zawierać kość i być w pełni funkcjonalne.
Zespół opaski owodniowej to wada wrodzona, która pojawia się, gdy silne włókna w macicy owijają się wokół kończyn lub palców płodu. Może to spowodować całkowitą amputację palca przed urodzeniem. Czasami jednak może być konieczne wykonanie amputacji palca po urodzeniu dziecka, zwłaszcza jeśli palec został poważnie uszkodzony.