Jakie są różne rodzaje certyfikacji BPO?

Uzyskanie certyfikatu w dowolnej branży zwiększa wiedzę i potencjał zawodowy jednostki. W dziedzinie outsourcingu procesów biznesowych (BPO), gdzie organizacje z różnych branż angażują firmy zewnętrzne do wykonywania i doskonalenia niektórych funkcji zawodowych, certyfikacja i szkolenia mogą stwarzać możliwości na początku kariery lub stanowisk kierowniczych. BPO może być realizowane w kilku kategoriach, od zarządzania personelem, przez finanse, po nieruchomości, a nawet rozszerzyło swój zasięg na kręgi religijne. Istnieją specjalistyczne programy szkoleniowe, a także szersze certyfikaty BPO, które mogą zdobyć osoby indywidualne i organizacje.

Certyfikacja zamówień BPO wskazuje, że specjalista z branży opanował pewne umiejętności i techniki związane z działaniami zakupowymi. Zdobycie tego standardu branżowego może pomóc uczestnikom branży stać się bardziej konkurencyjnymi i uzyskać przewagę nad innymi dostawcami. Certyfikat Senior Professional in Supply Management (SPSM) to jeden ze standardów dla specjalistów ds. zakupów, którzy są w outsourcingu.

Certyfikacja BPO dla zakupów jest oferowana w USA przez placówki edukacyjne z partnerami przemysłowymi i rządowymi. Aby osiągnąć ten standard branżowy, osoby fizyczne mogą potrzebować ukończyć kursy internetowe, a także zdać egzaminy pisemne. Korzyści płynące z certyfikacji mogą potencjalnie obejmować większe możliwości zatrudnienia i wyższe wynagrodzenia ze względu na konkurencyjny charakter branży.

Outsourcing to branża globalna, a uzyskanie certyfikatu BPO od międzynarodowej firmy może zapewnić największą liczbę opcji. Organizacje, takie jak BPO Certification Institute, z siedzibą w USA, mają również zaplecze szkoleniowe w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie. Zwrócenie się do globalnego edukatora z szerokim zakresem zasobów może pozwolić na szkolenie w różnych specjalizacjach pod parasolem BPO, w tym certyfikaty marketingowe i finansowe. Certyfikaty są przeznaczone dla profesjonalistów na różnych etapach kariery, aby zdobyć referencje. Główne kategorie certyfikacji dotyczą kompetencji ludzkich, zarządzania talentami i szkoleń zorientowanych na usługi.

Oprócz outsourcingu certyfikacja BPO może odnosić się do rynku nieruchomości. Opinia brokerska (BPO) reprezentuje ocenę agenta nieruchomości dotyczącą wartości nieruchomości. Zazwyczaj właściciele tej nieruchomości znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a dom mógł zostać wykluczony. Chociaż nie ma formalnego standardu certyfikacji BPO w tej dziedzinie, agenci nieruchomości mogą nadal czerpać korzyści z uzyskania certyfikatu. Inwestorzy instytucjonalni, którzy inwestują w zagrożone aktywa majątkowe, mogą zwrócić się do certyfikowanych pośredników w obrocie nieruchomościami w celu ustalenia wartości nieruchomości.