Jakie są różne rodzaje przeglądu zażywania narkotyków?

Przegląd wykorzystania leków dzieli się na trzy kategorie zdefiniowane jako prospektywne, równoczesne i retrospektywne. Przeglądy te mają miejsce przed przepisaniem leku przez lekarza, w trakcie stosowania leku przez pacjenta oraz po jego zastosowaniu przez pacjenta. Przegląd wykorzystania leków umożliwia ocenę opieki nad pacjentem i pomiar skuteczności niektórych leków dla każdego pacjenta z osobna. W tych przeglądach mogą zostać ujawnione problemy dotyczące konkretnego leku lub indywidualnego pacjenta.

Przed przepisaniem leku farmaceuta może współpracować z lekarzem w celu ustalenia historii zdrowia pacjenta i tego, jakie leki lekarz planuje przepisać. Farmaceuta może zidentyfikować problemy z zamierzonym leczeniem przed wypisaniem recepty. Korzystając z programów komputerowych, farmaceuta może wykryć niepożądane interakcje między różnymi lekami stosowanymi przez pacjenta.

Może również zauważyć oznaki nadużywania narkotyków, jeśli pacjent odwiedza wielu lekarzy, aby uzyskać kilka recept na podobne leki. Farmaceuta może przeanalizować zamierzoną dawkę każdego leku i czy leczenie może być skuteczne lub szkodliwe dla pacjenta. Podczas oceny farmaceuta bierze pod uwagę wiek pacjentki, ewentualne alergie, czy pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Równoczesny przegląd wykorzystania leków jest kontynuowany, gdy pacjent stosuje lek. Farmaceuta monitoruje potencjalne interakcje między różnymi lekami stosowanymi przez każdego pacjenta i zgłasza wszelkie objawy chorobowe lekarzowi przepisującemu lek. Ocenia również, czy pacjent prawidłowo i zgodnie z zaleceniami stosuje lek. Zapisy komputerowe pokażą, czy pacjent otrzymuje wiele recept od więcej niż jednego lekarza jako podwójne leczenie lub jako wskazanie na nadużywanie narkotyków.

Farmaceuci mogą zalecić zmianę dawkowania lub konsultację z pacjentem, jeśli lek jest stosowany niewłaściwie. Mogą również stwierdzić, że lek nie jest odpowiedni dla leczonego stanu. Jednoczesny przegląd wykorzystania leków zwykle ma miejsce, gdy pacjent przebywa w szpitalu lub innym ośrodku opieki, w którym wydawanych jest wiele leków.

Retrospektywny przegląd wykorzystania leków poszukuje schematów recept napisanych przez poszczególnych lekarzy lub używanych przez niektórych pacjentów. Farmaceuta może interweniować, aby zapobiec przypadkom niewłaściwego stosowania leków lub oznakom nadużywania narkotyków. Przeglądy te mogą pomóc pacjentom otrzymać skuteczniejsze leki dostosowane do ich indywidualnych problemów zdrowotnych.
Niektóre rządy wymagają przeglądu wykorzystania leków, gdy fundusze publiczne płacą za leczenie obywateli o niskich dochodach. Cele obejmują obniżenie kosztów poprzez zapewnienie skuteczności leków na określoną dolegliwość, zmniejszenie liczby niepotrzebnych recept oraz zachęcanie do stosowania leków generycznych, gdy jest to właściwe. Przeglądy te mogą również chronić pacjentów przed interakcjami z lekami i zapewnić, że otrzymają oni właściwe leki podczas leczenia.