Jakie są różnice między terapią indywidualną a rodzinną?

Terapia indywidualna jest przeznaczona tylko dla jednej osoby i skupia się wyłącznie na jej potrzebach terapeutycznych. Terapia rodzinna skupia się na całej rodzinie lub kilku jej członkach. Oba rodzaje terapii mogą okazać się korzystne, a czasami dana osoba może być zaangażowana zarówno w terapię indywidualną, jak i rodzinną. Na przykład, osoba może spotykać się z terapeutą w celu indywidualnej terapii co tydzień, a następnie spotykać się z terapeutą rodzinnym później w tym samym tygodniu, co dwa tygodnie lub według innego harmonogramu.

Terapia indywidualna i rodzinna różnią się pod względem ukierunkowania terapii. Przy terapii indywidualnej jest jeden pacjent i terapia jest skoncentrowana wyłącznie na nim. Na przykład, jeśli dana osoba jest w trakcie terapii lęku, sesje będą koncentrować się na radzeniu sobie z jego lękiem i problemami, jakie może on powodować w innych obszarach jego życia. Z drugiej strony terapia rodzinna obejmuje kilka osób jednocześnie. Na przykład cała rodzina może być w trakcie terapii razem lub wielu członków rodziny może uczestniczyć w sesji terapeutycznej w tym samym czasie.

Różnica między terapią indywidualną a rodzinną często polega na skupieniu się na sesjach, ale niektóre sesje są nadal inicjowane z powodu problemów jednego członka rodziny. Na przykład, jeśli dana osoba pracuje nad problemem, terapia rodzinna może pomóc członkom rodziny lepiej zrozumieć jego problem, opracować nowe sposoby radzenia sobie z nimi i nauczyć się, jak mogą mu pomóc. Czasami sesje terapii rodzinnej mogą również pomóc członkom rodziny dowiedzieć się, w jaki sposób przyczyniają się do problemów danej osoby lub utrudniają jej postęp w poprawie.

Istnieje również wiele przypadków, w których terapia rodzin nie koncentruje się na problemach lub potrzebach jednej osoby. Czasami tego typu terapia nastawiona jest na przezwyciężenie problemów, z jakimi boryka się cała rodzina lub problemów kilku jej członków. Na przykład, jeśli członkowie rodziny mają dysfunkcyjne nawyki w kontaktach ze sobą, terapia rodzinna może pomóc im przezwyciężyć te nawyki. Podobnie terapia rodzinna może również pomóc rodzinom, które zmagają się z wzajemnym żalem lub radzą sobie z takimi problemami jak rozwód i ponowne małżeństwo.

Co ciekawe, jednostka może jednocześnie angażować się w terapię indywidualną i rodzinną. Na przykład jednostka może skorzystać z terapii indywidualnej, aby skupić się tylko na swoich problemach. Może wtedy również uczestniczyć w terapii rodzinnej, aby uporać się ze swoimi problemami z perspektywy rodziny.