Jakie są skutki uboczne transfuzji płytek krwi?

Istnieje kilka możliwych łagodnych skutków ubocznych przetoczeń płytek krwi, jednak ciężkie reakcje na leczenie są rzadkie. Niektóre z najczęstszych skutków ubocznych transfuzji płytek krwi to wysoka temperatura, swędzenie, wysypka i dreszcze. Wielu niepożądanych reakcji na leczenie można uniknąć, podając płytki aferezowane. Ten rodzaj płytek krwi został odfiltrowany z pierwiastków, które uważa się za najbardziej potencjalnie szkodliwe.

W celu zmniejszenia wpływu możliwych działań niepożądanych, pacjenci są dokładnie monitorowani podczas przetaczania płytek krwi. Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane podczas transfuzji, leczenie zostaje przerwane. Leki są również zwykle podawane w celu leczenia objawów reakcji.

Skuteczność transfuzji może spaść po kilku procedurach — stan, który jest powszechnie znany jako oporność na transfuzje. Istnieją dwie podstawowe przyczyny tego stanu: odporność i nieodporność. Spadek skuteczności płytek krwi spowodowany odpornością może być wynikiem tego, że układ odpornościowy odrzuca napływające płytki krwi jako ciała obce i niszczy je, zanim będą mogły krążyć w organizmie. Jeśli tak się stanie, lekarz może zbadać krew pacjenta i poszukać bliższego dopasowania płytek krwi w nadziei znalezienia transfuzji, którą organizm zaakceptuje. Nieimmunologiczne przyczyny problemów z akceptacją płytek krwi obejmują reakcję na leki przeciwgrzybicze, powiększoną śledzionę, która wychwytuje płytki krwi i utrzymuje je z dala od krwioobiegu oraz nienormalnie wysoką temperaturę.

Transfuzje płytek krwi są podawane przede wszystkim pacjentom z niską liczbą zdrowych płytek krwi z powodu utraty krwi, krwotoku, braku wystarczającej produkcji płytek lub uszkodzenia płytek krwi. Niektóre z najczęstszych schorzeń, które mogą wymagać transfuzji podczas leczenia, to zespół niedoboru autoimmunologicznego (AIDS), szpiczak mnogi, niedokrwistość aplastyczna i uczestnicy przeszczepu narządów. Są one również powszechnie podawane pacjentom, którzy biorą udział w przeszczepie szpiku kostnego lub chemioterapii w leczeniu białaczki.

W większości przypadków konieczne jest kilka transfuzji płytek krwi w celu podniesienia ich liczby do odpowiedniego poziomu. Typowy harmonogram leczenia będzie składał się z dwóch transfuzji na tydzień. Zwykle lekarz będzie w stanie stwierdzić, czy transfuzje są skuteczne i kiedy można je zatrzymać, mierząc młode płytki krwi z RNA, znanymi również jako płytki siatkowate. Jeśli tego rodzaju płytki krwi są coraz liczniejsze, to organizm ponownie wytwarza własne płytki krwi, a nie jest uzależniony od transfuzji.