Czy istnieje związek między lewotyroksyną a utratą wagi?

Lewotyroksyna i utrata masy ciała są rzeczywiście skorelowane, ponieważ powszechnym działaniem niepożądanym tego leku jest utrata apetytu i masy ciała. Ten lek jest syntetykiem hormonu, który stara się naśladować — tyroksyny. Stosowany jest przede wszystkim w leczeniu wielu schorzeń tarczycy.
Spośród wszystkich schorzeń związanych z tarczycą, niedoczynność tarczycy jest najczęstszą dolegliwością, w której przepisywana jest lewotyroksyna. Przedrostek hypo ogólnie oznacza poniżej lub mniej, co przekłada się na niedoczynność tarczycy w niewystarczającym działaniu tarczycy. W szczególności stan ten opisuje niezdolność tarczycy do wytwarzania wystarczającej ilości hormonów tarczycy. Lewotyroksyna, symulując tyroksynę, wypełnia lukę związaną z niewystarczającą produkcją.

Skutki niedoczynności tarczycy są szerokie i zróżnicowane, od nieznacznych do zagrażających życiu, w zależności od ciężkości rozpoznania. Wśród objawów są zmęczenie, depresja i przyrost masy ciała. Również często obecne w późniejszych stadiach jest spowolnienie mowy, wole i nieprawidłowe cykle menstruacyjne u kobiet.

Lewotyroksyna i utrata masy ciała są ze sobą bezpośrednio powiązane, co oznacza, że ​​im wyższa przepisana lub podana dawka, tym bardziej znaczący wpływ na utratę masy ciała. Utrata masy ciała jest tylko jednym z wielu możliwych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem lewotyroksyny. Inne takie efekty obejmują ból brzucha, kołatanie serca i bezsenność. Częste są również wahania pobudzenia i nastroju, nudności i wahania apetytu.

Huśtawki apetytu są zarówno przyczyną, jak i skutkiem lewotyroksyny i utraty wagi. Niektórzy twierdzą, że zmniejszony apetyt może powodować utratę wagi, podczas gdy inne dowody potwierdzają teorię, że utrata wagi spowodowana przez ten syntetyczny hormon z kolei powoduje przeciwdziałający wzrost apetytu, gdy organizm stara się utrzymać wystarczającą wagę. Chociaż podczas stosowania tego leku zgłasza się zarówno zwiększony, jak i zmniejszony apetyt, lewotyroksyna i utrata masy ciała są silniej skorelowane niż lewotyroksyna i przyrost masy ciała.

Osoby doświadczające któregokolwiek z objawów związanych z niedoczynnością tarczycy powinny skonsultować się z lekarzem w celu omówienia tego potencjalnego zaburzenia. Niedoczynność tarczycy może dramatycznie wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka, często obniżając jakość życia i pogarszając styl życia. Lekarz lub pracownik służby zdrowia może przeprowadzić różne testy, w tym pomiary hormonalne, aby lepiej określić, czy dana osoba cierpi na zaburzenia tarczycy.

Po potwierdzeniu diagnozy można rozważyć i wdrożyć opcje leczenia. Przed wyrażeniem zgody na jakąkolwiek konkretną metodę leczenia należy rozważyć zarówno korzyści, jak i ryzyko proponowanego leczenia. Jeśli ktoś jest gotów zaryzykować potencjalne skutki uboczne w leczeniu zaburzeń tarczycy, być może lek na receptę, taki jak lewotyroksyna, jest słuszną opcją.