Jakie są zalety i wady laparoskopowej chirurgii jelita grubego?

Laparoskopowa chirurgia jelita grubego to rodzaj zabiegu chirurgicznego, w którym do operacji pacjenta wykorzystuje się małe nacięcia i zdalnie sterowany sprzęt medyczny. Jest powszechnie stosowany w operacjach, takich jak laparoskopowa resekcja jelita grubego i kolektomia laparoskopowa. Procedura ma kilka zalet i wad, które można rozważyć. Ze względu na swoje zalety operacja jest stosunkowo nieinwazyjna z szybszym czasem powrotu do zdrowia i minimalnym urazem. Z drugiej strony sprzęt i wiedza potrzebna do wykonania zabiegu zwykle powoduje, że jest on droższy. Jest to również ryzykowne w przypadku skomplikowanych operacji w porównaniu z tradycyjną chirurgią okrężnicy.

Ponieważ laparoskopowa operacja jelita grubego wymaga małych nacięć brzucha, jest mniej inwazyjna w porównaniu z konwencjonalną chirurgią otwartą. Dostęp do narządów jest możliwy bez powodowania większych szkód w ciele. W rezultacie lepsza jest opieka po laparoskopowej operacji jelita grubego.

Przeciętna laparoskopowa operacja jelita grubego trwa zwykle od dwóch do trzech godzin, czyli znacznie mniej niż operacja otwarta. Potrzebna jest tylko minimalna dawka środka znieczulającego, co zwykle zmniejsza ryzyko powikłań związanych ze znieczuleniem. Uraz pooperacyjny jest również zmniejszony po zabiegu laparoskopowym, co wymaga mniejszego stosowania leków przeciwbólowych.

Pobyt w szpitalu po operacji laparoskopowej trwa zwykle od jednego do trzech dni, przy czym większość pacjentów jest wypisywana po dwudziestu czterech godzinach. W większości przypadków pacjent jest w stanie poruszać się w krótkim czasie po zabiegu. Dodatkowo szybsze wypisanie ze szpitala to oszczędność kosztów, a także lepsze dla pacjenta z emocjonalnego punktu widzenia. Inne zalety laparoskopowej chirurgii jamy brzusznej to szybszy powrót do prawidłowej czynności jelit i dieta zawierająca pokarmy stałe. Wreszcie, blizny pooperacyjne są mniejsze, co dla wielu osób jest bardzo ważne.

Chirurdzy, którzy przeprowadzają operację laparoskopową, często przechodzą dodatkowe szkolenie. Dzieje się tak, ponieważ sprzęt jest bardziej skomplikowany niż narzędzia chirurgiczne stosowane w chirurgii otwartej. Stosowany specjalistyczny sprzęt może również prowadzić do wyższych kosztów operacji. Ponadto są szpitale, które nie posiadają niezbędnego sprzętu do tego rodzaju operacji.

Nie każdy jest kandydatem do laparoskopowej operacji jelita grubego, w tym pacjenci ze znacznymi złogami tłuszczu między narządami lub ze skłonnością do nadmiernego krwawienia. Również pacjenci, którzy przeszli już operacje brzucha, mogą nie być dobrymi kandydatami do operacji. Wynika to z nagromadzenia blizn po poprzedniej operacji, które mogą uniemożliwić prawidłowe działanie sprzętu.

Istnieje szereg powikłań po laparoskopowej chirurgii jelita grubego. Dwa najczęstsze to nadmierne krwawienie i infekcja. Ponadto ograniczony obszar roboczy może spowodować niezamierzone uszkodzenie narządów sąsiadujących z okrężnicą.