Jakie są zalety implantów ślimakowych dla osób niesłyszących?

Korzyści z implantów ślimakowych dla osób niesłyszących obejmują fakt, że mogą one w pewnym stopniu pomóc przywrócić słuch danej osobie. Dzięki temu osoby, które otrzymują implanty, mogą być w stanie rozpoznawać mowę oraz nauczyć się prawidłowo wymawiać i wypowiadać słowa. Osoby, które miały poważny ubytek słuchu, ale nie były całkowicie głuche, mogą doświadczyć pewnego przywrócenia funkcji słuchu, chociaż nie będzie to takie samo jak wcześniej.

Implant ślimakowy to urządzenie elektroniczne, które zastępuje nerw słuchowy. Implanty wysyłają impulsy elektryczne, które umożliwiają uszom wychwytywanie dźwięków i pomagają rozszyfrować wymowę i wzorce mowy. Implanty ślimakowe dla osób niesłyszących mogą umożliwić im słyszenie wszystkich lub części niektórych dźwięków, chociaż słyszenie nie jest takie, jak byłoby to naturalne. Sztucznie zapewniają reprezentację dźwięków, umożliwiając pacjentom zrozumienie tego, co zostało powiedziane.

Stosowanie implantów ślimakowych dla osób niesłyszących przynosi korzyści wszystkim grupom wiekowym. Dzieci często otrzymują implanty, ponieważ pozwalają im uczyć się mowy, wchodzić w interakcje z innymi dziećmi i uczyć się innych krytycznych umiejętności łatwiej niż bez nich. Dzięki terapii dzieci mogą nauczyć się rozpoznawać mowę bez użycia języka migowego lub mogą używać nowego słuchu w połączeniu z językiem migowym.

Implanty mogą odnieść również korzyści starsze osoby dorosłe, które utraciły słuch w późniejszym okresie życia. Być może nauczyły się już mowy i innych umiejętności, więc implanty pozwalają im rozpoznawać dźwięki i wykorzystywać zapamiętane umiejętności. Stosowanie w implantach ślimakowych dla osób niesłyszących może być stosowane u pacjentów w wieku od jednego roku do osób w podeszłym wieku, przy założeniu, że stan zdrowia pacjenta jest wystarczający do poddania się zabiegowi.

Nie wszyscy głusi pacjenci kwalifikują się do implantu ślimakowego. Na przykład ci, których ubytek słuchu obejmuje tylko niektóre częstotliwości, mogą nie odnieść korzyści. Inni mogą nie być w stanie bezpiecznie wytrzymać operacji chirurgicznej. Niemowlęta również nie kwalifikują się do wieku 12 miesięcy.

Opracowywane są nowsze technologie, które mogą umożliwić korzystanie z implantów ślimakowych osobom niesłyszącym w celu dotarcia do większej liczby pacjentów z szerszym zakresem schorzeń. To, czy pacjent jest dobrym kandydatem, zależy od pacjenta i jego lekarza. Po zabiegu wymagana jest dodatkowa terapia i leczenie, aby pacjenci mogli nauczyć się posługiwania się zmysłem dźwięku za pomocą implantu.